Zadanie nr 15 – Egzamin DGSA: ADR

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ następujące towary niebezpieczne: 200 kg baterii o pojemności 8500 mAh i napięciu 12 V, 120 kg baterii, które zawierają ogniwa litowe metaliczne (zawartość litu w ogniwach zawartych w jednej baterii: 2 g) oraz ogniwa litowo-jonowe (zdolność

0

Zadanie nr 14 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Sulphur z Tarnowa nadaje do przewozu siarkę mieloną w dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL), elastycznych, tworzywo sztuczne, tkanina z tworzywa sztucznego z powłoką. Odbiorcą towaru jest firma Euchem z Katowic. Całkowita ilość materiału to 8000 kg. Określ numer UN, prawidłową nazwę przewozową, kod

0

Zadanie nr 13 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Nitrochem z Puław kieruje do przewozu następujące materiały niebezpieczne: TOLUEN (ilość materiału: 150 l), KWAS SOLNY, stwarzający małe zagrożenie (ilość materiału: 250 l), ALKALOIDY STAŁE I.N.O., stwarzające duże zagrożenie (ilość materiału: 5 kg). Odbiorca, firma EcoPH, wymaga, aby TOLUEN i KWAS SOLNY został nadany w

0

Zadanie nr 12 – Egzamin DGSA: ADR

Producent kosmetyków BEAUTY–PHARM z Gdyni chce nadać do przewozu bezacetonowy zmywacz do paznokci, który klasyfikowany jest jako towar niebezpieczny o numerze UN 1266, charakteryzujący się średnim zagrożeniem. Mieszanina została zapakowana w opakowania wewnętrzne z tworzywa sztucznego, które kolejno zostały umieszczone w kartonach. W każdym opakowaniu wewnętrznym umieszczono po

0

Zadanie nr 11 – Egzamin DGSA: ADR

Zakłady Farmaceutyczne Pharmacol z Warszawy nadają do przewozu wzorzec substancji czynnej, mającej zastosowanie w lekach przeciwbólowych. Substancja ta klasyfikowana jest jako towar niebezpieczny o numerze UN 2811, który stwarza duże zagrożenie. Substancja została zapakowana w fiolki. W każdej fiolce znajduje się po 1000 mg substancji.

0

Zadanie nr 10 – Egzamin DGSA: ADR

Firma BVChem z Torunia nadaje do przewozu w kontenerze-cysternie towar niebezpieczny kwas octowy lodowaty. Cysterna o pojemności 23500 l, maksymalnie napełniona. Odbiorcą towaru niebezpiecznego jest firma DCX z Bydgoszczy. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numery nalepek ostrzegawczych. Firma BVChem

0

Zadanie nr 9 – Egzamin DGSA: ADR

Firma LITZ z Krakowa wyprodukowała następujące preparaty: FUNACHEM, informacje o preparacie: temperatura wrzenia = 35 oC i temperaturą zapłonu = 8 oC, powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia = 15 min. Ilość materiału: 18 litrów. Preparat składa się ze składników o nazwach technicznych: toluen

0

Zadanie nr 8 – Egzamin DGSA: ADR

Firma BEN–GAZ z Płocka realizuje przewóz 22000 l paliwa. Transport odbywa się w cysternie stałej, trzykomorowej: Komora 1 – benzyna, ilość materiału: 6000 l, Komora 2 – olej napędowy, temperatura zapłonu 56 stopni Celsjusza, ilość materiału: 8000 l, Komora 3 – olej napędowy, temperatura zapłonu

0

Zadanie nr 7 – Egzamin DGSA: ADR

Firma PHU Trans z Warszawy wysyła do firmy BetaChem z Lublina do przewozu materiał niebezpieczny w kontenerze-cysternie. Materiał charakteryzuje się następującymi właściwościami: powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia 3,5 min., charakteryzuje się temperaturą zapłonu (Tz) 30 stopni Celsjusza i temperaturą początku wrzenia (Twrz)

0

Zadanie nr 6 – Egzamin DGSA: ADR

Firma CarboChem z Lublina wysyła do firmy Eco-DG przewóz 17500 kg towaru niebezpiecznego o numerze UN 1361. W trakcie badań okazało się, że próbka sześcienna o boku 2,5 cm wysyłanego materiału ulega samozapaleniu w temperaturze 140 stopni Celsjusza. Odbiorca wymaga, aby towar niebezpieczny został przewieziony

0