Zadanie nr 12 – Egzamin DGSA: ADR

Producent kosmetyków BEAUTY–PHARM z Gdyni chce nadać do przewozu bezacetonowy zmywacz do paznokci, który klasyfikowany jest jako towar niebezpieczny o numerze UN 1266, charakteryzujący się średnim zagrożeniem. Mieszanina została zapakowana w opakowania wewnętrzne z tworzywa sztucznego, które kolejno zostały umieszczone w kartonach. W każdym opakowaniu wewnętrznym umieszczono po 100 ml zmywacza.  Przedsiębiorstwo chce wysłać towar jako przewóz towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych. Do przewozu zostało przygotowanych 100000 sztuk opakowań wewnętrznych. Odbiorcą towaru jest drogeria Cosmetics z Sopotu.

 1. Określ numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny wraz z jego znaczeniem, grupę pakowania i numer nalepki.
 2. Określ, na podstawie jakich parametrów różnicowane jest natężenie zagrożenia dominującego dla materiałów ciekłych zapalnych.
 3. Opisz sposób zapakowania mieszaniny, z uwzględnieniem limitów na sztukę przesyłki. Podaj liczbę utworzonych sztuk przesyłki.
 4. Określ, czy opakowania, które są używane do przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych powinny być opakowaniami certyfikowanymi.
 5. Określ oznakowanie sztuk przesyłki przy opisywanym przewozie.
 6. Określ, czy przy realizowaniu takiego przewozu wymagany jest dokument przewozowy zawierający informacje zgodne z 5.4.1 Umowy ADR.
 7. Określ, w jaki sposób i jakie informacje powinny zostać przekazane przewoźnikowi. Który podmiot odpowiedzialny jest za przekazanie takich informacji?
 8. Określ, czy przy realizowaniu przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych został określony limit w stosunku do liczby sztuk przesyłki na pojazd lub kontener.
 9. Określ oznakowanie jednostki transportowej, która realizuje wyżej opisywany przewóz.
 10. Określ, czy pracownik, który jest zaangażowany w rozładunek sztuk przesyłki „LQ(towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych), powinien odbyć szkolenie dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
 11. Określ, czy przy realizowaniu przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych („LQ”) obowiązują ograniczenia przejazdu przez tunele.