Referencje

Wraz z wykonywaniem powierzonych mi prac, skrupulatnie realizuję i rozwijam cel, który wyznaczyłam przed rozpoczęciem działalności z zakresu problematyki magazynowania i przewozu towarów niebezpiecznych:

Stworzenie nowego oblicza doradcy DGSA postrzeganego jako niezbędnego i pożytecznego partnera dbającego o bezpieczeństwo swoich klientów.

Środki, dzięki którym dążę do niego to:

  • budowanie silnych fundamentów świadomości i kultury bezpieczeństwa przy realizacji przewozów i magazynowaniu chemikaliów/towarów niebezpiecznych,
  • bezustanne zapewnianie najwyższej jakości usług dzięki kompletnej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu.

 

Jak przebiega proces? Czy udało się zrealizować postanowienie? Oceńcie Państwo sami, na podstawie przedstawionych listów referencyjnych.