Mentoring
Przez ostatnie lata pracy zawodowej w dużej mierze koncentrowałam się na kompleksowym wsparciu:

 • kandydatów na doradców DGSA w zakresie pozyskania uprawnień i przygotowania do przyszłej pracy zawodowej,
 • doradców DGSA recertyfikujących uprawnienia w zakresie przygotowania do egzaminu,
 • doradców DGSA w zakresie wsparcia ich w zagadnieniach i problemach, które napotykali w ramach pracy zawodowej.

Współprace w tych zakresach prowadziły zawsze do wytypowania wszelkich możliwych rozwiązań, w tym wyselekcjoniwania tych najskuteczniejszych z perspektywy danej osoby lub przedsiębiorstwa. Codziennie odkrywaliśmy i rozwijaliśmy wspólnie wszelkie możliwości w każdym zakresie, niezależnie od tego w jak długim horyzoncie czasowym nasza współpraca była realizowana.

Kandydaci na doradców DGSA - egzamin

Wsparcie realizowane jest dla osób, które potrzebują zarówno solidnego przygotowania do egzaminu dla kandydatów na doradców DGSA, jak również przyszłej pracy zawodowej. Prace realizujemy w ramach jednego z trzech pakietów:

 • Pakiet nr 1 - 2500 zł
  • 2 dni konsultacji na Teams
  • 20 przykładów klasyfikacyjnych
  • 8  autorskich zadań opisowych
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
 • Pakiet nr 2 - 3500 zł
  • 3 dni konsultacji na Teams
  • 30 przykładów klasyfikacyjnych
  • 12  autorskich zadań opisowych
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
 • Pakiet nr 3 - 4500 zł
  • 4 dni konsultacji na Teams
  • 40 przykładów klasyfikacyjnych
  • 15  autorskich zadań opisowych
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
* 1 dzień konsultacji = 8 h lekcyjnych,

*testy ogólne i specjalistyczne = do 700 pytań z testu ogólnego i specjalistycznego,

*na konsultacje należy zgłosić się minimum 4-8 tygodni przed planowanym dniem egzaminu,

*wskazane koszty pakietów są cenami netto.

Doradcy DGSA - recertyfikacja

Współpraca realizowana jest dla osób, które potrzebują solidnego przygotowania do egzaminu recertyfikującego uprawnienia oraz chcą wymienić się doświadczeniami zdobytymi podczas wykonywania pracy zawodowej w tym zakresie. Współpraca realizowana jest w ramach jednego z trzech pakietów:

 • Pakiet nr 1 - 2350 zł
  • 2 dni konsultacji na Teams
  • 10 przykładów klasyfikacyjnych
  • 2-godzinny wykład
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
 • Pakiet nr 2 - 3250 zł
  • 3 dni konsultacji na Teams
  • 15 przykładów klasyfikacyjnych
  • 3-godzinny wykad
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
 • Pakiet nr 3 - 4250 zł
  • 4 dni konsultacji na Teams
  • 20 przykładów klasyfikacyjnych
  • 5-godzinny wykład
  • testy ogólne i specjalistyczne
  • plan nauki
* 1 dzień konsultacji = 8 h lekcyjnych,

*testy ogólne i specjalistyczne = do 700 pytań z testu ogólnego i specjalistycznego (Pakiet nr 1), do 850 pytań z testu ogólnego i specjalistycznego (Pakiet nr 2), do 1000 pytań z testu ogólnego i specjalistycznego (Pakiet nr 3)

*wykłady realizowane są w ramach spotkań na videokonferencji Teams. Wykłady mają na celu przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych (1 h wykładu = 1 godzina zegarowa),

*na konsultacje należy zgłosić się minimum 4-6 tygodni przed planowanym dniem egzaminu,

*wskazane koszty pakietów są cenami netto.

Doradcy DGSA

Współpraca realizowana jest dla doradców DGSA, którzy napotkali wyzwania  w pracy zawodowej. W ramach współpracy oferuję odnalezienie kilku rozwiązań, wskazuję najlepszy wybór z perspektywy bezpieczeństwa, prawa i biznesu, Zachowuję pełną tajemnicę zawodową.

 • Pakiet nr 1 - 1000 zł
  •  2 h konsultacji Teams
 • Pakiet nr 2 - 1750 zł
  • 4 h konsultacji Teams
 • Pakiet nr 3 - 2250 zł
  • 6 h konsultacji Teams

*konsultacje realizowane są w ramach spotkań na videokonferencji (1 h konsultacji = 1 godzina zegarowa),

*na konsultacje należy zgłosić się minimum 2-4 tygodni przed planowanym spotkaniem,

*po wykupieniu danego pakietu konsultacje można realizować maksymalnie w 2-4 spotkaniach (Pakiet nr 1 – maksymalnie 2 spotkania, Pakiet nr 2 i 3 – maksymalnie 4 spotkania),

*koszty pakietów dotyczą transportu drogowego i kolejowego. Do transportu śródlądowego, lotniczego i morskiego należy doliczyć +20%. Transport kombinowany +30%,

*wskazane koszty pakietów są cenami netto.

Referencje

  Uważam, że Pani Karolina jest wspaniałym doradcą. Byłam u Pani Karoliny na szkoleniu, które było bardzo bogate i przede wszystkim interesujące. Pani Karolina jest bardzo odpowiedzialnie przygotowana do przeprowadzanych szkoleń oraz przekazała uczestnikom szkolenia skrypty, które mają na celu jeszcze dokładniej pogłębić wiedzę zdobytą na przeprowadzonym szkoleniu. Szkoda, że w ocenie nie ma więcej gwiazdek, ponieważ Pani Karolina zasługuje co najmniej na 10 !!!! 🙂

  Agnieszka Idźkowska Avatar Agnieszka Idźkowska
  2 listopada 2017

  Wynik egzaminu pozytywny!!! to dzięki Pani Karolinie i jej zaangażowaniu. Dziękuję za poświęcony czas i pomoc 🙂

  Marta Sałatasińska Avatar Marta Sałatasińska
  21 lutego 2018

  Z pełną odpowiedzialnością polecam Panią Karolinę Kołdys jako świetnego, cierpliwego pedagoga i doskonałego eksperta w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych. Kurs na doradcę został przeprowadzony w warszawskiej Pracowni TEST. Panowała tam świetna atmosfera, czuć było bogatą wiedzę popartą przykładami "z życia" i ogromne zaangażowanie w przygotowanie kursantów do egzaminu (zarówno w czasie kursu jak i po jego ukonczeniu... aż do chwili przystąpienia do egzaminu państwowego 🙂 Egzaminy na doradcę ADR i RID zdałam za pierwszym razem 🙂 Na prawdę WARTO skorzystać z oferowanego wachlarza usług. Serdecznie POLECAM!!!!!! 🙂

  Wioletta Różańska Avatar Wioletta Różańska
  25 sierpnia 2017