Kursy i szkolenia

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Szkolenie IATA DGR, dla nadawców/pracowników akceptujących – szkolenia dla grup zorganizowanych, terminy ustalane indywidualnie
  • Szkolenie IMDG Code – Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych – szkolenia dla grup zorganizowanych, terminy ustalane indywidualnie
  • Kurs dla kandydatów na doradców ADR i RID (w przewozie drogowym i kolejowym towarów niebezpiecznych/doradca ADR kurs, doradca RID kurs) – kursy odbywają się cyklicznie co 5-7 tygodni. Informacje aktualnym terminie: tel. 534 17 00 54. Miejsce: Warszawa.

 

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych według spersonalizowanego programu szkoleniowego na terenach przedsiębiorstw.

Opis kursów i szkoleń

 

Kursy dla kandydatów na doradców i doradców recertyfikujących uprawnienia

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR)

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (RID)

Kurs dla kandydatów na ekspertów ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w zakresie transportu śródlądowego (ADN)

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w zakresie transportu morskiego (IMDG Code)

Kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych w zakresie transportu lotniczego (IATA DGR, kategoria 6)

 

Szkolenia stanowiskowe

Szkolenie stanowiskowe ADR dla pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

Szkolenie stanowiskowe RID dla pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych

Szkolenie stanowiskowe ADN dla pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowy towarów niebezpiecznych

Szkolenie stanowiskowe IMDG Code dla pracowników zaangażowanych w przewóz morski towarów niebezpiecznych

Szkolenie stanowiskowe IATA DGR dla pracowników zaangażowanych w przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych (wszystkie kategorie)

 
Kursy i szkolenia ADR dla kierowców

Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe)

Kurs specjalistyczny dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

Szkolenie dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach

 

Szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy – instruktaż ogólny i stanowiskowy

Ochrona przeciwpożarowa

 

Inne szkolenia i kursy

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

Towary niebezpieczne w praktyce

Ratownictwo chemiczne

Kurs – Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Kurs UNO)