Zadanie nr 14 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Sulphur z Tarnowa nadaje do przewozu siarkę mieloną w dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL), elastycznych, tworzywo sztuczne, tkanina z tworzywa sztucznego z powłoką. Odbiorcą towaru jest firma Euchem z Katowic. Całkowita ilość materiału to 8000 kg.

  1. Określ numer UN, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny i jego znaczenie, natężenie zagrożenia dominującego, numer nalepki ostrzegawczej.
  2. Określ kod opakowania i ilość opakowań, w które zostanie zapakowany towar niebezpieczny. Czy zastosowane opakowania wymagają szczególnego wyposażenia?
  3. Określ oznakowanie certyfikacyjne w/w opakowania, wiedząc, że jest to opakowanie wyprodukowane w czerwcu 2016, a państwem zezwalającym jest Polska.
  4. Określ oznakowanie sztuk przesyłki.
  5. Określ oznakowanie jednostki transportowej, która realizuje w/w przewóz.
  6. Sporządź dokument przewozowy.
  7. Określ dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
  8. Określ wyposażenie przeciwpożarowe, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.
  9. Określ, czy przedsiębiorstwo, które jest zaangażowane w realizowanie w/w przewozów powinno wdrożyć plan ochrony towarów dużego ryzyka (TDR).
  10. Określ, jakie przepisy Umowy ADR należałoby stosować, gdyby firma Suplhur nadawała siarkę, która została uformowana w tabletki.