Zadanie nr 11 – Egzamin DGSA: ADR

Zakłady Farmaceutyczne Pharmacol z Warszawy nadają do przewozu wzorzec substancji czynnej, mającej zastosowanie w lekach przeciwbólowych. Substancja ta klasyfikowana jest jako towar niebezpieczny o numerze UN 2811, który stwarza duże zagrożenie. Substancja została zapakowana w fiolki. W każdej fiolce znajduje się po 1000 mg substancji. Całkowita ilość fiolek to 330 sztuk. Odbiorca towaru niebezpiecznego – laboratorium analiz LabMED z Łodzi ­­‑ wymaga, aby substancja została przewieziona jako towar niebezpieczny zapakowany w ilościach wyłączonych.

  1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numer nalepki ostrzegawczej.
  2. Określ, jakie drogi przenikania zostały uwzględnione w kryteriach klasyfikacyjnych dla materiałów trujących.
  3. Opisz sposób zapakowania substancji, z uwzględnieniem limitów na opakowania wewnętrzne i zewnętrzne.
  4. Określ, czy opakowania, które są używane do przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach wyłączonych powinny być opakowaniami certyfikowanymi.
  5. Określ, jakim badaniom podlegają opakowania, które są stosowane do przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach wyłączonych.
  6. Określ oznakowanie sztuk przesyłki przy opisywanym przewozie.
  7. Określ, czy przy realizowaniu takiego przewozu wymagany jest dokument przewozowy zawierający informacje zgodne z 5.4.1 Umowy ADR.
  8. Określ, jaki zapis powinien zostać zawarty w dokumentacji towarzyszącej takiemu przewozowi.
  9. Określ, czy przy realizowaniu przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach wyłączonych został określony limit w stosunku do liczby sztuk przesyłki na pojazd lub kontener.
  10. Określ, czy pracownik, który jest zaangażowany w pakowanie sztuk przesyłki „EQ” (towary niebezpieczne zapakowane w ilościach wyłączonych), powinien odbyć szkolenie dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.