Zadanie nr 15 – Egzamin DGSA: ADR

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ następujące towary niebezpieczne:

 • 200 kg baterii o pojemności 8500 mAh i napięciu 12 V,
 • 120 kg baterii, które zawierają ogniwa litowe metaliczne (zawartość litu w ogniwach zawartych w jednej baterii: 2 g) oraz ogniwa litowo-jonowe (zdolność magazynowania energii ogniw zawartych w jednej baterii: 20 Wh).

Odbiorca wymaga pakowania towarów oddzielnie, w skrzynie tekturowe.

Bazując na powyższych danych:

 1. Podaj numery UN, prawidłowe nazwy przewozowe i kody klasyfikacyjne towarów kierowanych do przewozu.
 2. Opisz dokładnie sposób zapakowania obu towarów.
 3. Określ oznakowanie sztuk przesyłek.
 4. Określ oznakowanie certyfikacyjne opakowań, przy założeniu, że opakowania zostały wyprodukowane w Polsce w roku 2023, ale krajem autoryzującym naniesienie oznakowania były Niemcy.
 5. Sporządź dokument przewozowy.
 6. Określ pozostałe dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 7. Określ oznakowanie jednostki transportowej.
 8. Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej podczas realizacji tego przewozu.
 9. Określ czy przy manipulowaniu tym ładunkiem dozwolone jest używanie papierosów elektronicznych.
 10. Określ czy powyższe baterie powinny być poddane testom zgodnym z Podrozdziałem 38.3, Część III Podręcznika Badań i Kryteriów. Jeżeli tak, to podaj czy protokół z badań powinien znajdować się w jednostce transportowej podczas realizacji tego przewozu.
 11. Określ jakie numery UN i prawidłowe nazwy przewozowe powinny być przypisane, gdyby powyższe baterie były zawarte w urządzeniach? Czy przy przewozie takich urządzeń wymaga się stosowania opakowań certyfikowanych i sporządzenia dokumentu przewozowego?
 12. Jakiej instrukcji pakowania należy użyć, zakładając, że powyższe baterie byłyby uszkodzone/wadliwe?
 13. Określ czy powyższe baterie mogłyby zostać przewiezione w jednym pojeździe z:
 • Siarką uformowaną w tabletki,
 • Kwasem azotowym o stężeniu 70%,
 • Materiałem samoreaktywnym typu B,
 • Roztworem wodoronadtlenku pinalylu o stężeniu 56,5%.
 1. Określ czy powyższe baterie mogłyby zostać przewiezione jako:
 • Towary zapakowane w ilościach ograniczonych,
 • Towary zapakowane w ilościach wyłączonych,
 • Towary przygotowane zgodnie z przepisami szczególnymi działu 3.3 ADR.
 1. Określ czy przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w manipulowanie takimi towarami powinno przeszkolić pracowników, którzy są odpowiedzialni za rozładunek, z zakresu planu ochrony?