Zadanie nr 6 – Egzamin DGSA: ADR

Firma CarboChem z Lublina wysyła do firmy Eco-DG przewóz 17500 kg towaru niebezpiecznego o numerze UN 1361. W trakcie badań okazało się, że próbka sześcienna o boku 2,5 cm wysyłanego materiału ulega samozapaleniu w temperaturze 140 stopni Celsjusza. Odbiorca wymaga, aby towar niebezpieczny został przewieziony w cysternie stałej. Siedziba firmy Eco-DG mieści się w Krakowie.

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numer nalepki ostrzegawczej.
 2. Określ, jakie natężenie zagrożenia stwarza przewożony towar niebezpieczny.
 3. Określ, czy cysterna, która wymagana jest do przewozu w/w materiału jest cysterną wyposażoną w wewnętrzny zawór odcinający.
 4. Określ, czy cysterna mogłaby zostać zastąpiona cysterną o kodzie: SGAV, SGAH lub L4BH?
 5. W jakich przypadkach, przed rozładunkiem materiału, konieczne jest wprowadzenie gazu obojętnego do cysterny?
 6. Określ, czy przy przewozie w/w materiału niebezpiecznego konieczne jest stosowanie środków zapobiegających gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
 7. Określ oznakowanie pojazdu.
 8. Sporządź dokument przewozowy.
 9. Określ dokumentację, która powinna być przewożona w jednostce transportowej.
 10. Określ, czy do realizacji tego przewozu mógłby zostać użyty pojazd FL.
 11. Określ, czy towar niebezpieczny o numerze UN 1361 może być przewożony luzem.
 12. Zakładając, że w trakcie realizacji przewozu doszło do zdarzenia, podczas którego uwolniło się 50 kg w/w materiału niebezpiecznego, a straty związane ze zniszczeniem środowiska oszacowano na 0,5 mln złotych, oceń konieczność sporządzenia raportu powypadkowego. Komu i w jakim terminie przekazuje się taki raport?