Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 09.04.2024, Warszawa

Firma "XYZ" Szczecin zakupiła od firmy "ABC" Poznań towar niebezpieczny o numerze UN 2502, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Nadawca zamierza nadać materiał w cysternie stałej. Bazując na powyższych informacjach określ: a) kod cysterny spełniającej najniższy dopuszczalny poziom wymagań konstrukcyjnych, (10 pkt.)b) prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej,

0

Recertyfikacja uprawnień DGSA (ADR i RID)

19.03.2024 odbywałam recertyfikację uprawnień DGSA (ADR i RID) - kompleksowo. Pozostaję dalej w grze na kolejne pięć lat. Polecam się wszystkim kandydatom na doradców DGSA i obecnym doradcom w zakresie przygotowania do egzaminu. Więcej informacji na: www.karolinakoldys.pl/mentoring P.S. Z wyniku jestem oczywiście zadowolona.

0

Zadanie nr 15 – Egzamin DGSA: ADR

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ następujące towary niebezpieczne: 200 kg baterii o pojemności 8500 mAh i napięciu 12 V, 120 kg baterii, które zawierają ogniwa litowe metaliczne (zawartość litu w ogniwach zawartych w jednej baterii: 2 g) oraz ogniwa litowo-jonowe (zdolność

0

Zadanie z egzaminu DGSA – RID – 10.10.2023, Warszawa

Firma XYZ z Poznania zamierza nadać 25000 litrów preparatu do usuwania farb olejnych o nazwie technicznej „WD100”. Preparat charakteryzuje się następującymi właściwościami: temperatura wrzenia 23°C, zapłonu 10°C, martwica skóry po czasie 2 minut i czasie obserwacji 34 minuty. Materiał stwarza zagrożenie dla środowiska. Przewóz powinien

0