Książki

MAGAZYNOWANIE CHEMIKALIÓW

 

czyli jak to robić, aby było bezpiecznie i efektywnie

 

Magazynowanie chemikaliów jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska. Publikacja ta powstała nie tylko jako odpowiedź na zróżnicowane problemy towarzyszące przedsiębiorcom w zakresie tej problematyki, ale ukazuje również jak rozsądnie zaplanowany proces magazynowania prowadzi do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Publikacja dostępna jest w formie papierowej i formie e-book’a.

Istnieje możliwość zorganizowania wykładów i szkoleń z wyselekcjonowanym programem szkoleniowym, dotyczących bezpiecznego i efektywnego magazynowania chemikaliów. Konsultacje i wykłady prowadzone są na terenie całego kraju.

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE MORSKIM

 

IMDG Code (Kodeks Morski)

 

IMDG Code (Kodeks Morski) to zbiór przepisów regulujących problematykę bezpiecznego przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. W publikacji zostały omówione najistotniejsze zagadnienia z zakresu powyższej problematyki, tj. klasyfikacja towarów niebezpiecznych i zagrożenia przez nie stwarzane, przygotowanie towarów niebezpiecznych w zależności od sposobu realizacji przewozu, sposoby ograniczania kosztów transportu dzięki możliwościom skorzystania z wyłączeń, zasady sporządzania dokumentacji towarzyszącej przewozom oraz wytyczne dotyczące sztauowania i segregacji. Publikacja dostępna jest w formie papierowej  i formie elektronicznej – e-book.

 
 
 
 

Inne publikacje

Przekazywanie wiedzy i doświadczenia jest niezwykłą umiejętnością. To jedne z niewielu rzeczy, które w efekcie się mnożą, kiedy się je dzieli. Większość moich publikacji znajduje się w czasopismach specjalistycznych z zakresu chemii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony oraz transportu:

 • Chemia & Biznes,
 • Świat Przemysłu Kosmetycznego,
 • Świat Przemysłu Farmaceutycznego,
 • ATEST Ochrona Pracy,
 • BHP Promotor,
 • Alert BHP,
 • Safety & Security,
 • Truck & Business Polska
 • Zarządzający transportem,
 • Firma transportowa,
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria transport.

 

Najaktualniejsze przemyślenia i wskazówki dotyczące bezpiecznego i efektywnego transportu, magazynowania, postępowania i usuwania chemikaliów znajdą Państwo na moim blogu.