Zadanie nr 9 – Egzamin DGSA: ADR

Firma LITZ z Krakowa wyprodukowała następujące preparaty:

FUNACHEM, informacje o preparacie:

 • temperatura wrzenia = 35 oC i temperaturą zapłonu = 8 oC,
 • powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia = 15 min. Ilość materiału: 18 litrów. Preparat składa się ze składników o nazwach technicznych: toluen i kwas octowy.

 

SUPRACHEM, informacje o preparacie:

 • organiczny, powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia = 60 min.,
 • próbka sześcienna materiału o boku 2,5 cm ulega samozapaleniu w temperaturze badania 140 oC. Ilość materiału: 1000 kg.

Odbiorcą jest firma Global z Bydgoszczy. Przedsiębiorstwo wymaga, aby produkty zostały zapakowane razem (pakowanie razem).

 1. Określ numer UN, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania i numery nalepek ostrzegawczych dla obu preparatów.
 2. Opisz dokładnie sposób pakowania obu preparatów, pamiętając o tym, że odbiorca wymaga pakowania razem.
 3. Określ oznakowanie sztuk przesyłki.
 4. Sporządź dokument przewozowy.
 5. Czy w przypadku realizacji takiego przewozu wymagane jest świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych?
 6. Określ, czy w tym przypadku możliwe jest skorzystanie z wyłączenia „1.1.3.6” (Wyłączenie dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej).
 7. Określ oznakowanie pojazdu.
 8. Określ, czy pojazd wymaga nadzorowania.
 9. Określ, czy sztuki przesyłki mogłyby zostać załadowane do pojazdów odkrytych.
 10. Określ, czy kierowca może otworzyć sztukę przesyłki zawierającą towary niebezpieczne.