Zadanie nr 13 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Nitrochem z Puław kieruje do przewozu następujące materiały niebezpieczne:

 • TOLUEN (ilość materiału: 150 l),
 • KWAS SOLNY, stwarzający małe zagrożenie (ilość materiału: 250 l),
 • ALKALOIDY STAŁE I.N.O., stwarzające duże zagrożenie (ilość materiału: 5 kg).

Odbiorca, firma EcoPH, wymaga, aby TOLUEN i KWAS SOLNY został nadany w opakowaniach pojedynczych, natomiast ALKALOIDY STAŁE I.N.O. w opakowaniu kombinowanym. Wymagany materiał konstrukcyjny opakowania zewnętrznego to tworzywo sztuczne.

 1. Określ numery UN, prawidłowe nazwy przewozowe, numery nalepek dla każdego towaru niebezpiecznego.
 2. Opisz dokładnie sposób zapakowania w/w towarów, z uwzględnieniem ich ilości. Podaj kod zastosowanych opakowań.
 3. Określ oznakowanie sztuk przesyłki.
 4. Określ, czy utworzone sztuki przesyłki mogą zostać załadowane do tego samego pojazdu.
 5. Sporządź dokument przewozowy.
 6. Określ pozostałe dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 7. Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.
 8. Określ oznakowanie jednostki transportowej.
 9. Określ, czy w czasie manipulowania ładunkiem dozwolone jest używanie elektronicznych papierosów.
 10. Określ, czy pojazd wymaga nadzorowania.
 11. Określ, czy przy realizowaniu tego przewozu obowiązują ograniczenia przejazdu przez tunele.
 12. Zakładając, że firma Nitrochem realizuje tylko i wyłącznie 6-8 identycznych przewozów w miesiącu, określ, czy jako uczestnik przewozu ma obowiązek:
 • współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (doradca ADR),
 • przedłożenia sprawozdania rocznego właściwym władzom.