Kurs podstawowy dla kierowców ADR

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 26.02.2018, Warszawa

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

 

Opis szkolenia

 

Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Ukończenie kursu podstawowego dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, kończącego się pozytywnie zdanym egzaminem, pozwala na uzyskanie nowych, cennych kwalifikacji zawodowych. Posiadane uprawnienia niewątpliwie mogą stać się ,,kartą przetargową” w znalezieniu stabilnego zatrudnienia z satysfakcjonującymi warunkami finansowymi.

 

Kurs i egzamin

Uczestnicy kursu otrzymują podręczniki i materiały szkoleniowe. Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne + 1 godzina na każde 5 osób oraz kończy się egzaminem (test). Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, prowadzonego przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin składa się z 30 pytań. Zdany egzamin to minimum 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu to 60 min.

Kurs przedłużający posiadane uprawnienia trwa 16 godzin lekcyjnych + 1 godzina na każde 5 osób.

 

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych o pojemności do 1000 l, w kontenerach- cysternach o pojemności jednostkowej do 3000 l, w cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej do 3000 l, w wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych.