Szkolenie stanowiskowe ADN

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Szkolenie stanowiskowe ADN dla pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowy towarów niebezpiecznych – termin w trakcie ustaleń

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowy towarów niebezpiecznych (ADN)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3 Umowy ADN. Według Umowy ADN pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zaangażowanych w przewóz śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych.

 

Częstotliwość szkoleń

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

 

Dokumentacja

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest certyfikat, który powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokument ten powinien być weryfikowany przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.