Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów – termin w trakcie ustaleń

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

 

Opis szkolenia

 

Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez stosowania i magazynowania chemikaliów. Duża część z nich klasyfikowana jest jako towary niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w jakiekolwiek czynności związane z tą problematyką zobowiązane jest stosować przepisy z tego zakresu. Jakie obowiązki powinno wypełniać? Jaką odpowiedzialność ponosi w tym zakresie?

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie problematyki magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych dotyczącej m. in. wymagań, warunków, ograniczeń oraz wyposażenia magazynów.

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób zaangażowanych w przewóz i magazynowanie chemikaliów,
  • osób zaangażowanych w prace związane z bhp i ochroną przeciwpożarową,
  • magazynierów,
  • pracowników związanych z utrzymaniem ruchu,
  • kierowników magazynów,
  • laborantów.

 

Szkolenie

Czas trwania szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Standardowy czas trwania szkolenia to 1 dzień. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy kursu otrzymują certyfikat.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.