Szkolenie ADR dla kierowców (wyłączenia)

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Kurs podstawowy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w trakcie ustaleń

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

 

Opis szkolenia

 

Informacje ogólne

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców przewożących towary niebezpieczne na wyłączeniach lub osób chcących podjąć pracę na tym stanowisku. Program szkoleniowy obejmuje zagadnienia ogólne, charakterystykę zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, zagadnienia dotyczące przewozu w sztukach przesyłki, informacje dotyczące wyłączeń całkowitych i częściowych spod przepisów Umowy ADR oraz wytyczne dotyczące postępowania w razie wypadku lub incydentu. Przebyte szkolenie zostaje udokumentowane certyfikatem.

 

Podstawa prawna

Szkolenie zgodne z art. 14 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (z późn. zm.), działu 1.3, rozdziału 1.10.2 i 8.2.3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla grup zorganizowanych na terenie danego przedsiębiorstwa.