Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby BHP, ochrony przeciwpożarowej i pracowników pełniących podobne funkcje.

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez stosowania chemikaliów. Duża część z nich klasyfikowana jest jako towary niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w jakiekolwiek czynności związane z tą problematyką zobowiązane jest stosować przepisy z tego zakresu. Jakie obowiązki powinno wypełniać? Jaką odpowiedzialność ponosi w tym zakresie? Czym są towary niebezpieczne i jakie zagrożenia stwarzają? Na wszystkie pytania odpowiem w trakcie szkolenia.

Program szkolenia
  1. Przepisy regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych – jakie informacje znajdziemy w aktach prawnych?
  2. Szkolenie, obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorstw zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi z uwzględnieniem naruszeń i odpowiedzialności karnej.
  3. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne – identyfikacja i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
  4. Towary niebezpieczne – rodzaje transportów i sposoby przewozu.
  5. Załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem – jak wykonywać proste prace w sposób bezpieczny?
  6. Dokumentacja w przewozach towarów niebezpiecznych – rodzaje, okoliczności sporządzania, informacje, które można z niej pozyskać.
  7. Warunki magazynowania towarów niebezpiecznych.
  8. Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej wymagany przy realizowaniu przewozów.
Szkolenie - termin, lokalizacja i koszt

Termin najbliższego szkolenia: 20.02.18

Miasto: Warszawa

Koszt: 490,00 zł brutto

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 15 uczestników)

 

W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Minimalna liczba osób gwarantująca uruchomienie szkolenia to 10.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa: