Szkolenie stanowiskowe RID

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Szkolenie stanowiskowe RID dla pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych – termin w trakcie ustaleń

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych (RID)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3, 1.10.2 Regulaminu RID. Według Regulaminu RID pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zaangażowanych w przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych.

Szkolenie ogólne

Pracownicy lub potencjalni pracownicy zostaną zaznajomieni z ogólnymi wymaganiami zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe

Szkolenie prowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego.

Szkolenie podstawowe skierowane jest do wszystkich pracowników. Szkolenie obejmuje zakres znaczenia nalepek ostrzegawczych, oznakowań koloru pomarańczowego i procedurę powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.

Szkolenie specjalistyczne skierowane jest do pracowników wykonawczych i bezpośrednio związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

 

Grupa zawodowa

Opis grupy zawodowej

Personel

1

pracownicy wykonawczy bezpośrednio biorący udział w przewozach towarów niebezpiecznych kierujący pojazdem trakcyjnym, pracownicy drużyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji

2

pracownicy odpowiedzialni za kontrolę techniczną wagonów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych rewidenci wagonów lub pracownicy
o podobnej funkcji

3

pracownicy służby ruchu i prowadzący rozrząd, pracownicy kierownictwa zarządcy infrastruktury dyspozytorzy, dyżurni ruchu,
nastawniczowie, zwrotniczowie lub
pracownicy o podobnej funkcji

 

 

Częstotliwość szkoleń

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

 

Dokumentacja

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest certyfikat, który powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokument ten powinien być weryfikowany przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.