Szkolenie stanowiskowe ADR

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

 • Szkolenie stanowiskowe ADR dla pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – termin w trakcie ustaleń

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie stanowiskowe pracowników zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR)

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie stanowiskowe jest zgodne z 1.3, 1.10.2 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie ogólne i stanowiskowe kierowane jest do:

 • kierowców innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR,
 • kierowców zakładowych wózków transportowych,
 • pracowników magazynu,
 • kierowników magazynu,
 • spedytorów,
 • innych pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka (TDR) kierowane jest do:

 • kierowców wykonujących przewozy towarów dużego ryzyka (TDR)
 • pracownicy stacji paliw przyjmujący transporty towarów dużego ryzyka (TDR)
 • spedytorzy
 • innych pracowników zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka (TDR).

 

Częstotliwość szkoleń

Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem doskonalącym, uwzględniającym zmiany w przepisach.

 

Dokumentacja

Dokumentem poświadczającym odbycie szkolenia jest certyfikat, który powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi lub właściwej władzy na ich wniosek. Dokument ten powinien być weryfikowany przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

 

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń zamkniętych dla grup zorganizowanych na terenach przedsiębiorstw.