Szkolenia IATA DGR

Terminy kursów i szkoleń

Najbliższe terminy szkoleń otwartych:

  • Szkolenie IATA DGR, cat. 1 (dla nadawców towarów niebezpiecznych) i cat. 6 (dla osób akceptujących towary niebezpieczne do przewozu/instruktorów IATA DGR) – 16.04 – 20.04.2018, Warszawa

Zapisy i informacje na temat kursów i szkoleń:

 

Opis szkolenia

Szkolenie IATA DGR to szkolenie z zakresu bezpiecznego przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych. Każdy pracownik, który zaangażowany jest w przewóz lotniczy towarów niebezpiecznych zobowiązany jest ukończyć szkolenie z tego zakresu, którego program obejmuje zagadnienia adekwatne do wykonywanych obowiązków i odpowiedzialności. Celem szkolenia jest umożliwienie przedsiębiorstwu zaangażowania pracowników w prace związane z przewozem powietrznym towarów niebezpiecznych. Szkolenie jest obligatoryjne na podstawie przepisów międzynarodowych – Instrukcji Technicznych ICAO i przepisów IATA DGR.

Pracownicy, którzy nie zostali przeszkoleni z wyżej wymienionego zakresu nie mogą być angażowani w prace związane z przewozem lotniczym towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwa, które chcą uczestniczyć w nadawaniu materiałów, produktów i przedmiotów, które klasyfikowane są jako towary niebezpieczne powinny przeszkolić pracowników minimum w zakresie kategorii 1 IATA DGR. Brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników skutkuje nieprzyjęciem przesyłki do przewozu lotniczego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom firm, istnieje możliwość zorganizowania kompleksowego szkolenia na terenie przedsiębiorstwa.

 

Kategorie szkoleń IATA DGR

Zagadnienia o transporcie towarów niebezpiecznych drogą lotniczą z którymi powinni być zaznajomieni w minimalnym wymiarze

Nadawcy i pakowacze

Spedytorzy Przewoźnicy i agenci obsługi naziemnej

Kontrola bezpieczeństwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Przepisy ogólne

X

X X X X X X X X X X

X

Ograniczenia

X

X X X X X X X X X

X

Podstawowe wymogi dla nadawców

X

X X
Klasyfikacja

X

X X X

X

Wykaz towarów niebezpiecznych

X

X X X

X

Podstawowe wymogi pakowania

X

X X

X

Instrukcje pakowania

X

X X X
Oznaczenia i nalepki

X

X X X X X X X X X X

X

Shippe’s Declaration (deklaracja nadawcy) i inne dokumenty

X X X X X X
Procedury akceptacji do przewozu X
Rozpoznawanie niezgłoszonych towarów niebezpiecznych

X

X X X X X X X X X X

X

Procedury magazynowania i załadunku

X

X X

X

Powiadomienie kapitana – NOTOC

X

X X

Przepisy dla pasażerów i załogi

X X X X X X X X X X

X

Procedury awaryjne

X

X X X X X X X X X X

X

Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleniowych

DGR kat. 1   – Nadawcy oraz osoby działające w imieniu nadawcy, personel Przewoźnika przygotowujący materiały niebezpieczne jako materiały firmowe (COMAT),

DGR kat. 2  – Personel pakujący produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne,

DGR kat. 3  – Personel spedycji przygotowujący do przewozu produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne,

DGR kat. 4  – Personel spedycji zaangażowany w obsługę przesyłek General Cargo,

DGR kat. 5  – Personel spedycji zaangażowany w obsługę, magazynowanie i załadunek przesyłek cargo, poczty oraz zasobów,

DGR kat. 6  – Personel Przewoźnika i agenta handlingowego akceptującego towary niebezpieczne do przewozu,

DGR kat. 7  – Personel Przewoźnika i agenta handlingowego przyjmujący do przewozu przesyłki General Cargo,

DGR kat. 8  – Personel Przewoźnika i agenta handlingowego zaangażowany w obsługę, magazynowanie i załadunek przesyłek cargo, poczty oraz zasobów,

DGR kat. 9  – Personel obsługi pasażerów,

DGR kat. 10 – Członkowie załogi, personel planujący załadunek i koordynatorzy załadunku,

DGR kat. 11 –  Personel pokładowy (inny niż członkowie załogi),

DGR kat. 12 – Pracownicy ochrony, zaangażowany w kontrolę pasażerów i ich bagażu, przesyłek cargo, poczty oraz zasobów.

 

IATA Live Animals Regulations (LAR)

Zapoznanie się z procedurami dotyczącymi wysyłki i akceptacji do przewozu żywych zwierząt drogą lotniczą.

 

Szkolenia Basic Cargo

Szkolenie Basic Cargo jest podstawowym szkoleniem dla spedytorów lotniczych i obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące obsługi towarów w transporcie lotniczym.