Kurs na doradcę ADR i RID (DGSA)

Na początek musisz wiedzieć, że…

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych, np.: przemieszczanie, pakowanie, napełnianie, załadunek, rozładunek oraz inne operacje towarzyszące obrotowi towarami niebezpiecznymi.

Niewyznaczenie doradcy to naruszenie przepisów, które skutkuje nałożeniem kary na przedsiębiorstwo (5000 zł). Znaczna część obowiązków może być realizowana tylko i wyłącznie pośrednictwem doradcy DGSA, w związku z czym wspomniana kara to dopiero wierzchołek góry lodowej. Brak współpracy z doradcą powoduje nawarstwianie się innych naruszeń, np.:

 • nieprzedłożenie sprawozdania rocznego ADR/RID – do 5000 zł,
 • niesporządzenie planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – 5000 zł,
 • nieprzeszkolenie pracowników – 2000 zł.

Ale czy tylko dlatego warto zostać doradcą ADR/RID (DGSA)?

Zdecydowanie nie. Przedsiębiorstwa wytrwale podążają za coraz bardziej wysublimowanym trendem w zakresie bezpiecznego efektywnego obrotu chemikaliami. Doradca ADR i RID (DGSA) jest więc niezbędnym i pożytecznym partnerem współpracującym z każdym przedsiębiorstwem, któremu zależy nie tylko na wypełnianiu przepisów prawa, ale przede wszystkim na:

 • skróceniu i ulepszeniu procesów związanych z obrotem towarami niebezpiecznymi,
 • zminimalizowaniu kosztów związanych z realizowaniem czynności towarzyszących obrotowi towarami niebezpiecznymi,
 • osiągnięciu przewagi nad konkurencją.

Rynek specjalistów – doradcy ADR i RID (DGSA)

W Polsce doradców ADR jest aktualnie ok. 1200, doradców RID ok. 300, a natężenie przewozów towarów niebezpiecznych i czynności z nimi związanych wciąż rośnie. Gwarantuję, że upłynie jeszcze dużo czasu zanim rynek w naszym kraju wysyci się tymi specjalistami, o ile jest to w ogóle możliwe.

Jak Państwo uważają, czy to duża liczba ekspertów na kraj, który liczy sobie ok. 38,5 mln mieszkańców?

Kandydat na doradcę ADR i RID (DGSA) – wymogi formalne

Doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy. Dokument potwierdzający wspomniane kwalifikacje może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła odpowiedni kurs doradcy (ADR/RID),
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za: przestępstwo umyślne przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu powszechnemu,
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Informacje na temat kursu dla kandydatów na doradców ADR i RID (DGSA)

W cenę kursu wliczone są:

 • uczestnictwo w kursie i zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • autorskie materiały szkoleniowe, przepisy, testy i zadania,
 • lunche i przerwy kawowe,
 • konsultacje i ćwiczenia do momentu przystąpienia kandydata do egzaminu na doradcę ADR i RID.

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (maksymalnie 4-6 uczestników).

Jakość prowadzonych kursów i konsultacji została odzwierciedlona w opiniach uczestników, którzy są aktualnie doradcami ADR i RID. Zapraszam do zapoznania się z referencjami, które znajdują się poniżej terminów.

Kurs DGSA - terminy

Terminy najbliższych kursów:

Kursy odbywają się cyklicznie co 5-7 tygodni.
Informacje aktualnym terminie: tel. 534 17 00 54

Miejsce: Warszawa

Kurs DGSA - referencje

  doskonały wykładowca, trener i ekspert efekty współpracy mogą potwierdzić wszyscy, którzy mieli szansę współpracować bardzo kompetentny ekspert chapeau bas

  Agnieszka Pamuła Avatar Agnieszka Pamuła
  5 stycznia 2018

  Pani Karolina to świetny specjalista. Egzamin na doradcę ADR zdany za pierwszym razem przy ogromnej pomocy i zaangażowaniu Pani Karoliny. Polecam!!!

  Marta Dziel Avatar Marta Dziel
  18 maja 2017

  Dołaczyłam do grona doradców DGSA dzięki Pani Karolinie. Profesjonalistka w każdym calu, kochająca swoją prace. Dziękuje za zaangażowanie i poświęcony czas a było go bardzo dużo. Pani Karolina doprowadziła mnie do pozytywnego wyniku dzięki dociekliwości i zaangażowaniu, którym innym doradcom zabrakło. Mogłabym pisać i pisać o samych superlatywach Pani pracy. Dziękuje za pomoc i opiekę. Z całego serca polecam usługi i serce Pani Karoliny. Jeszcze raz wielkie dziękuje.

  Urszula Wysocka Avatar Urszula Wysocka
  22 listopada 2017