Kurs na doradcę ADR i RID (DGSA)

Na początek musisz wiedzieć, że…

Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych, np.: przemieszczanie, pakowanie, napełnianie, załadunek, rozładunek oraz inne operacje towarzyszące obrotowi towarami niebezpiecznymi.

Niewyznaczenie doradcy to naruszenie przepisów, które skutkuje nałożeniem kary na przedsiębiorstwo (5000 zł). Znaczna część obowiązków może być realizowana tylko i wyłącznie pośrednictwem doradcy DGSA, w związku z czym wspomniana kara to dopiero wierzchołek góry lodowej. Brak współpracy z doradcą powoduje nawarstwianie się innych naruszeń, np.:

 • nieprzedłożenie sprawozdania rocznego ADR/RID – do 5000 zł,
 • niesporządzenie planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa – 5000 zł,
 • nieprzeszkolenie pracowników – 2000 zł.

Ale czy tylko dlatego warto zostać doradcą ADR/RID (DGSA)?

Zdecydowanie nie. Przedsiębiorstwa wytrwale podążają za coraz bardziej wysublimowanym trendem w zakresie bezpiecznego efektywnego obrotu chemikaliami. Doradca ADR i RID (DGSA) jest więc niezbędnym i pożytecznym partnerem współpracującym z każdym przedsiębiorstwem, któremu zależy nie tylko na wypełnianiu przepisów prawa, ale przede wszystkim na:

 • skróceniu i ulepszeniu procesów związanych z obrotem towarami niebezpiecznymi,
 • zminimalizowaniu kosztów związanych z realizowaniem czynności towarzyszących obrotowi towarami niebezpiecznymi,
 • osiągnięciu przewagi nad konkurencją.

Rynek specjalistów – doradcy ADR i RID (DGSA)

W Polsce doradców ADR jest aktualnie ok. 1200, doradców RID ok. 300, a natężenie przewozów towarów niebezpiecznych i czynności z nimi związanych wciąż rośnie. Gwarantuję, że upłynie jeszcze dużo czasu zanim rynek w naszym kraju wysyci się tymi specjalistami, o ile jest to w ogóle możliwe.

Jak Państwo uważają, czy to duża liczba ekspertów na kraj, który liczy sobie ok. 38,5 mln mieszkańców?

Kandydat na doradcę ADR i RID (DGSA) – wymogi formalne

Doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy. Dokument potwierdzający wspomniane kwalifikacje może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła odpowiedni kurs doradcy (ADR/RID),
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za: przestępstwo umyślne przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu powszechnemu,
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Informacje na temat kursu dla kandydatów na doradców ADR i RID (DGSA)

W cenę kursu wliczone są:

 • uczestnictwo w kursie i zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • autorskie materiały szkoleniowe, przepisy, testy i zadania,
 • lunche i przerwy kawowe,
 • konsultacje i ćwiczenia do momentu przystąpienia kandydata do egzaminu na doradcę ADR i RID.

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach (maksymalnie 4-6 uczestników).

Jakość prowadzonych kursów i konsultacji została odzwierciedlona w opiniach uczestników, którzy są aktualnie doradcami ADR i RID. Zapraszam do zapoznania się z referencjami, które znajdują się poniżej terminów.

Kurs DGSA - terminy

Terminy najbliższych kursów:

07.11.2022-10.11.2022 (część ogólna),

14.11.2022-17.11.2022 (część specjalistyczna ADR i RID) 

Miejsce: Warszawa

Kurs DGSA - referencje

  Uważam, że Pani Karolina jest wspaniałym doradcą. Byłam u Pani Karoliny na szkoleniu, które było bardzo bogate i przede wszystkim interesujące. Pani Karolina jest bardzo odpowiedzialnie przygotowana do przeprowadzanych szkoleń oraz przekazała uczestnikom szkolenia skrypty, które mają na celu jeszcze dokładniej pogłębić wiedzę zdobytą na przeprowadzonym szkoleniu. Szkoda, że w ocenie nie ma więcej gwiazdek, ponieważ Pani Karolina zasługuje co najmniej na 10 !!!! 🙂

  Agnieszka Idźkowska Avatar Agnieszka Idźkowska
  2 listopada 2017

  Pani Karolina to świetny specjalista. Egzamin na doradcę ADR zdany za pierwszym razem przy ogromnej pomocy i zaangażowaniu Pani Karoliny. Polecam!!!

  Marta Dziel Avatar Marta Dziel
  18 maja 2017

  Wynik egzaminu pozytywny!!! to dzięki Pani Karolinie i jej zaangażowaniu. Dziękuję za poświęcony czas i pomoc 🙂

  Marta Sałatasińska Avatar Marta Sałatasińska
  21 lutego 2018