Zadanie nr 7 – Egzamin DGSA: ADR

Firma PHU Trans z Warszawy wysyła do firmy BetaChem z Lublina do przewozu materiał niebezpieczny w kontenerze-cysternie. Materiał charakteryzuje się następującymi właściwościami: powoduje całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia 3,5 min., charakteryzuje się temperaturą zapłonu (Tz) 30 stopni Celsjusza i temperaturą początku wrzenia (Twrz)

0

Zadanie nr 6 – Egzamin DGSA: ADR

Firma CarboChem z Lublina wysyła do firmy Eco-DG przewóz 17500 kg towaru niebezpiecznego o numerze UN 1361. W trakcie badań okazało się, że próbka sześcienna o boku 2,5 cm wysyłanego materiału ulega samozapaleniu w temperaturze 140 stopni Celsjusza. Odbiorca wymaga, aby towar niebezpieczny został przewieziony

0

Zadanie nr 5 – Egzamin DGSA: ADR

Zakłady Chemiczne ze Szczecina chcą nadać do przewozu herbicyd o nazwie chemicznej sulfentrazon, który został zaklasyfikowany jako UN 3082. Ilość materiału to 17250 l. Odbiorca – firma Agrosnova z Wrocławia, wymaga, aby towar został dostarczony w  dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL), złożonych, z naczyniem

0

Zadanie nr 4 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Phosphorus z Gdańska zamierza skierować w styczniu do przewozu FOSFOR BIAŁY STOPIONY.  Przewóz ma się odbywać w cysternie stałej. Ilość  całkowita materiału to 22000 l. Odbiorcą są Zakłady Chemiczne z Białegostoku. Wykonaj następujące polecenia: Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę

0

Zadanie nr 3 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Poland Chem Sp. z o.o. z Warszawy zamierza nadać do firmy Delta z Poznania towar niebezpieczny. Nazwa materiału, który ma zostać nadany to CYKLOPROPAN. Odbiorca wymaga przewozu w cysternie stałej z izolacją cieplną o pojemności 27000 l. Ilość całkowita towaru niebezpiecznego to 14150 kg.

0

Zadanie nr 2 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Multichem z Rzeszowa zamierza nadać do firmy Unia odpad o nazwie technicznej chlorek tetrametyloamoniowy, który klasyfikowany jest jako towar niebezpieczny. Nadawca posiada następujące informacje na temat materiału: nr UN: UN 2810, toksyczność doustna, LD50 = 0,25 g/kg, gęstość względna w temperaturze 15 oC, d15 =

0

Zadanie nr 1 – Egzamin DGSA: ADR

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich kursantów (i nie tylko) postanowiłam publikować autorskie zadania opisowe, które są jednym z elementów egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID. Zadania konstruowane są w taki sposób, aby  dawały możliwość przećwiczenia maksimum zagadnień z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Dzięki temu nauczysz

0

Ignorancja – kosztowna i niebezpieczna

Magazynowanie chemikaliów nie jest tematem najprostszym. Niezbyt obszerną część wytycznych z tego zakresu znajdziemy w odpowiednich, dedykowanych temu zagadnieniu aktach prawnych, część wiedzy przetransferujemy z innej problematyki, niemniej jednak w tej dziedzinie największy udział przypada na angażowanie wiedzy i doświadczenia z wielu innych obszarów - m.

0

Bezpieczna praca z chemikaliami

Jednym z istotniejszych czynników wpływających na efektywny przepływ surowców i produktów jest dobrze zorganizowany transport i czynności mu towarzyszące. Niemniej jednak, jak już chemikalia znajdą się na terenie przedsiębiorstwa, są wykorzystywane do celów zawodowo-przemysłowych. Nie ulega wątpliwościom, że jest to moment, w którym pracownik jest najbardziej

0

Obniżamy koszty realizacji przewozów – wyłączenie LQ w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych

Realizowanie przewozów towarów niebezpiecznych na wyłączeniach całkowitych i/lub częściowych przynosi multum korzyści dla przedsiębiorstw zaangażowanych w ten proces. Usprawnienie przepływu surowców, produktów i innych indywiduów oraz znaczące obniżenie kosztów związanych z przewozami to tylko część atutów wynikających z dobrze zaplanowanego łańcucha transportowego. Coraz popularniejszym wyłączeniem,

0