Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. IX

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – ćwiczenia, cz. IX (ćwiczenia przygotowujące do egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID, 9/10)

Efektem rozwiązania każdego przykładu powinno być ustalenie:

  • numeru UN towaru niebezpiecznego,
  • prawidłowej nazwy przewozowej,
  • grupy pakowania.

Do każdego kroku wskaż podstawę prawną.

Przykłady

Przykład nr 25

Perfumy charakteryzujące się temperaturą początku wrzenia, Twrz = 67 stopni Celsjusza i temperaturą zapłonu, Tz = 20 stopni Celsjusza. Prężność par dla tego materiału w temperaturze 50 stopni Celsjusza wynosi 150 kPa.

Przykład nr 26

W trakcie wykonywania badania początkowego  okazało się, że materiał ciekły działa korodująco na metal typu S235JR+CR z szybkością 8 mm na rok w temperaturze 55 stopni Celsjusza. Materiał jest stosowany jako rozcieńczalnik do farb. Materiał nie powoduje martwicy skóry.

Przykład nr 27

Materiał w opakowaniu, ciekły, stabilizowany, którego TSP wynosi 70 stopni Celsjusza. Nie spełnia innych kryteriów klasyfikacyjnych dla klas od 1 do 8 i wykazuje ciepło reakcji wynoszące 500 J/g.