Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 19.03.2024, Warszawa

Firma XYZ z Krakowa (Polska) zamierza nadać do przewozu środek do dezynfekcji powierzchni i podłóg o numerze UN 1791, GP II. Materiał klasyfikowany jest do kat. ostrej 1 według Rozporządzenia 1272/2008/WE. Przewóz będzie realizowany pojazdem o DMC powyżej 7,5 tony. Nadawca zamierza zapakować towar w kanistry z tworzywa sztucznego z wiekiem niezdejmowalnym o pojemności 20 litrów każdy. Kanistry następnie będą ułożone w dwóch warstwach na paletach i zabezpieczone nieprzezroczystą folią. Materiał charakteryzuje się gęstością na poziomie 1,29 g/cm3 oraz temperaturą początku wrzenia równą 100 °C. Materiał napełniany jest w temp. 15 °C. Odbiorcą towaru jest firma Y z Berlina (Niemcy). Ilość towaru to 2425,2 kg.

Bazując na powyższych informacjach określ:


a) klasę i kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego,
b) kod opakowań i ich minimalną ilość do przygotowania tego przewozu oraz podaj czy opakowania powinny być wyposażone w odpowietrzenie. Uzasadnij odpowiedź.
c) oznakowanie sztuk przesyłki oraz opakowań zbiorczych,
d) oznakowanie jednostki transportowej,
e) kolejność informacji w dokumencie przewozowym oraz podaj w jakich językach powinien być sporządzony,
f) wymagane wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.