Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 23.04.2024, Warszawa

Firma Silezja z Katowic zamierza nadać do firmy Neptun z Gdańska 16 ton towaru niebezpiecznego o numerze UN 1868. Przewóz będzie realizowany w DPPLach zaopatrzonych w oznakowanie certyfikacyjne podstawowe (UN) 11H2/Y/02 21/PL/ Mulder007/0/1500. Masa własna DPPLa to 130 kg. Bazując na powyższych danych:

 1. Określ czy w oznakowaniu certyfikacyjnym dodatkowym DPPLa powinna figurować:
  • pojemność DPPLa,
  • masa własna,
  • data przydatności do użycia.

  2. Sporządź dokument przewozowy.

  3. Określ minimalną wymaganą liczbę DPPLi do zrealizowania tego przewozu.

  4. Wskaż kiedy możliwe jest ostatnie napełnienie DPPLi oraz określ czy DPPLe mogą być piętrzone w transporcie.

  5. Sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej zakładając, że załoga jednostki transportowej będzie dwuosobowa.

  6. Określ oznakowanie jednostki transportowej.