Zdrowy rozsądek powinien być zawsze o krok przed przepisami

Wielu substancji i mieszanin, które są klasyfikowane jako towary niebezpieczne, używamy w życiu codziennym. Najbardziej pokaźnym stadem takich produktów jest bez wątpienia chemia basenowa.

Produkty ukazane na zdjęciu to preparat zapobiegający rozwojowi grzybów, glonów i bakterii (UN 1760, 1 litr) oraz preparat dezynfekujący (UN 3077, 1 kg).  Oba materiały zapakowane są w opakowania certyfikowane.

Opakowanie certyfikowane dla UN 3077.

Opakowanie certyfikowane dla UN 1760.

 

Opakowania certyfikowane są opakowaniami stosunkowo droższymi od opakowań, które tej procedury nie przeszły. Dla przykładu koszt skrzyni tekturowej certyfikowanej o wymiarach 39 (L) x 30 (W) x 33 (H) cm to ok. 11 – 13 $, natomiast niecertyfikowanej to ok. 0,5 – 1$.

 

Czy w tych przypadkach rzeczywiście konieczne było zastosowanie opakowań certyfikowanych? Czy można było zoptymalizować koszty przewozu w aspekcie wyboru tańszej alternatywy jaką stanowią opakowania certyfikowane i nadal zrealizować go zgodnie z przepisami prawa?

Preparat klasyfikowany jako UN 1760 można było przygotować do przewozu jako towary zapakowane w ilościach ograniczonych – LQ, Limited Quantities, gdyż maksymalny limit na opakowanie wewnętrzne dla tej pozycji, który został w Wykazie Towarów Niebezpiecznych to 1 L. Wyłączenie to jest wyłączeniem częściowym spod przepisów z zakresu problematyki towarów niebezpiecznych, niemniej podczas stosowania go nie wymaga się używania opakowań certyfikowanych. UN 3077 mógł zostać przygotowany zgodnie z przepisem szczególnym 375 działu 3.3 ADR lub w przypadku przewozu lotniczego zgodnie z A197 4.4 IATA DGR. Przepisy te stanowią, że jeżeli opakowanie pojedyncze lub opakowania wewnętrzne opakowań kombinowanych zawierają nie więcej niż 5 kg masy netto materiału, nie podlegają żadnym innym przepisom, pod warunkiem, że opakowania spełniają proste wymagania w zakresie eksploatacji, tj. są dobrej jakości, nie dopuszczają do przenikania materiałów niebezpiecznych, nie reagują z przewożonymi materiałami, czy też nie są podatne na oddziaływanie materiałów niebezpiecznych, które mogłoby doprowadzić do ich zniszczenia.

 

Jak widać w obu przypadkach, ze względu na niezbyt dużą zawartość materiału w opakowaniu, mogły zostać użyte opakowania niecertyfikowane.