Zadanie nr 4 – Egzamin DGSA: ADR

Firma Phosphorus z Gdańska zamierza skierować w styczniu do przewozu FOSFOR BIAŁY STOPIONY.  Przewóz ma się odbywać w cysternie stałej. Ilość  całkowita materiału to 22000 l. Odbiorcą są Zakłady Chemiczne z Białegostoku. Wykonaj następujące polecenia:

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania oraz numery nalepek ostrzegawczych.
 2. Podaj kod wymaganej cysterny. Czy jest to cysterna z górnymi otworami do napełniania i rozładunku? Czy jest to cysterna zamknięta hermetycznie?
 3. Sporządź dokument przewozowy dla: cysterny w stanie ładownym i próżnego pojazdu–cysterny.
 4. Określ oznakowanie pojazdu–cysterny. Czy nalepki ostrzegawcze mogą zostać zmniejszone? W jakich przypadkach i do jakich wymiarów?
 5. Określ, czy przewożony materiał reaguje niebezpiecznie z wodą.
 6. Określ, jakie dodatkowe wymagania należy spełnić przy kierowaniu do przewozu próżnej nieoczyszczonej cysterny.
 7. Określ, czy zamknięcia cysterny powinny być zabezpieczone w szczególny sposób.
 8. Określ, jakie dokumenty powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 9. Określ wyposażenie przeciwpożarowe, inne wyposażenie i wyposażenie dla ochrony indywidualnej, które powinno znajdować się w jednostce transportowej przy realizowaniu tego przewozu.
 10. Określ, przez jakie kategorie tuneli nie może przejechać jednostka transportowa.
 11. Określ, czy przedsiębiorstwo, które zaangażowane jest w realizowanie takich przewozów, powinno podjąć współpracę z doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
 12. Określ, jakie moduły powinno zawierać szkolenie dla pracowników, którzy są zaangażowani w prace związane z przewozem w/w materiału niebezpiecznego.