Zadanie nr 1 – Egzamin DGSA: ADR

Wychodząc naprzeciw potrzebom moich kursantów (i nie tylko) postanowiłam publikować autorskie zadania opisowe, które są jednym z elementów egzaminu dla kandydatów na doradców ADR/RID. Zadania konstruowane są w taki sposób, aby  dawały możliwość przećwiczenia maksimum zagadnień z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Dzięki temu nauczysz się sprawnie poruszać po przepisach, egzamin okaże się nie być taki straszny, jakim się wydaje, a wiedza, która pozostanie w Twojej głowie to zwyczajny efekt „uboczny” rzetelnych przygotowań.

Firma Chempol nadaje do przewozu w cysternie stałej materiał niebezpieczny, dla którego toksyczność inhalacyjna LC50 wynosi 800 ml/m3, a stężenie pary nasyconej 9000 ml/m3 powietrza. Dane LC50 odpowiadają narażeniu w ciągu 4 godzin dla pary. Dla materiału wykonano również następujące badania:

Próba kontrolna: (stosunek masowy: 50% kwas azotowy (65% roztwór kwasu) : 50% celuloza) – czas przyrostu ciśnienia: t1 = 105 s, t2 = 102 s, t3= 98 s, t4= 102 s, t5 = 100 s,

Badany materiał: (stosunek masowy: 50% badany materiał : 50% celuloza) – czas przyrostu ciśnienia: t1 = 91 s, t2 = 94 s, t3 = 92 s, t4 = 88 s, t5 = 95 s.

Ilość materiału, która jest kierowana do przewozu to 30000 l. Odbiorcą towaru niebezpiecznego jest firma Adchem. Przedsiębiorstwo nadawcy zlokalizowane jest w Krakowie, a odbiorcy w Warszawie. Nazwa chemiczna przewożonego materiału to azotan ołowiu (II). W karcie MSDS widnieje informacja, że materiał został przyporządkowany do kategorii 1 toksyczności ostrej.

 1. Podaj numer UN towaru niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania, numery nalepek ostrzegawczych.
 2. Podaj kod wymaganej cysterny. W ile i jakie zamknięcia powinna być wyposażona cysterna? Czy wskazana cysterna mogłaby być wyposażona w zawory podciśnieniowe lub zawory wentylacyjne wymuszonego działania?
 3. Określ, czy urządzenia i armatura umieszczone w górnej części zbiornika powinny być umieszczone w obudowanej wnęce? Czy dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań w tym zakresie?
 4. Czy cysterna może być stosowana do przewozu artykułów konsumpcyjnych?
 5. Czy do przewozu w/w materiału można zastosować cysternę o kodzie: a) L10CH, b) S10AH, c) L4BN.
 6. Określ oznakowanie jednostki transportowej.
 7. Sporządź dokument przewozowy.
 8. Określ jakie dokumenty powinny być przewożone w jednostce transportowej.
 9. Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.
 10. Podczas przewozu w/w materiału postoje na potrzeby służbowe, w miarę możliwości nie powinny odbywać w niektórych miejscach. Jakie to miejsca?
 11. Jaki pojazd powinien zostać użyty do przewozu w/w materiału? Czy mógłby zostać zastąpiony pojazdem FL?
 12. Określ przez jakie kategorie tuneli może przejechać pojazd.
 13. Określ, czy:
 • w kabinie kierowcy powinno być zainstalowane urządzenie sterujące, umożliwiające rozłączenie głównego wyłącznika akumulatora,
 • główny wyłącznik akumulatora powinien znajdować się w specjalnej obudowie,
 • przewody od akumulatora do alternatora powinny być zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami automatycznymi,
 • pojazd powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości.