Zadanie z egzaminu DGSA – RID – 26.06.2018, Warszawa

Firma Funachem z Bydgoszczy zamierza nadać do firmy Chem-Eko z Krakowa ciekły materiał niebezpieczny, który charakteryzuje się następującymi właściwościami:
  • gęstość (d) = 1,25 kg/l,
  • toksyczność inhalacyjna (LC50) = 4 mg/l,
  • temperatura zapłonu (Tz) = 50 stopni Celsjusza.
Dodatkowo, w karcie charakterystyki zawarta jest informacja, że materiał został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej. Jego nazwa techniczna to fenolina. Odbiorca wymaga, aby towar został zapakowany w bębny stalowe o pojemności 300 litrów, gdzie w każdym bębnie znajdzie się po 250 litrów materiału. Ponadto, przygotowane sztuki przesyłki mają zostać skompletowane w opakowania zbiorcze, po 4 bębny na palecie, obciągnięte czarną folią termokurczliwą. Całkowita ilość materiału to 12,5 tony. Produkt ma zostać załadowany do kontenera wielkiego.
Określ:
a) Numer UN, prawidłową nazwę przewozową, klasę, kod klasyfikacyjny i grupę pakowania.
b) Oznakowanie certyfikacyjne opakowania,
c) Oznakowanie sztuk przesyłki, opakowań zbiorczych i kontenera,
d) Sporządź dokument przewozowy.
I pytanie bonusowe ode mnie 😉
Zakładając, że po realizowanym przewozie kolejowym, kontener ładowany jest na statek, po czym kierowany jest drogą morską do Chin, określ jakie dokumenty, zgodne z RID, powinny towarzyszyć temu przewozowi.
Powodzenia!