Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 30.03.2021, Warszawa

Firma XYZ z Otwocka zamierza nadać do firmy ABC z Warszawy towar niebezpieczny w kontenerze-cysternie. W pierwszej komorze kontenera-cysterny umieszczono materiał niebezpieczny o numerze UN 1231 (w ilości 9 000 litrów), a w drugiej materiał o numerze UN 1715 (w ilości 10 000 litrów). Materiał ciekły zapalny stwarza zagrożenie dla środowiska.  Bazując na powyższych informacjach:

  1. Określ czy przewóz mógłby zostać zrealizowany cysterną o kodzie L4BN.
  2. Sporządź dokument przewozowy dla jednostki w stanie ładownym i próżnym nieoczyszczonym.
  3. Określ dokumenty, które powinny znajdować się w jednostce transportowej w trakcie realizacji przewozu.
  4. Określ oznakowanie kontenera-cysterny i jednostki transportowej, zakładając, że zbiornik nie jest widoczny z zewnątrz przewożącego go pojazdu.
  5. Określ, czy na tabliczce znamionowej powinny znaleźć się:
  • nazwy przewozowe materiałów niebezpiecznych
  • kod cysterny