Zadanie z egzaminu DGSA – 28.11.2017, Kraków

Firma Adwa z Brzegu nadaje 250 litrów materiału niebezpiecznego o numerze UN 1908 w kanistrach z tworzywa sztucznego. Odbiorcą towaru jest firma Lugo z Gdańska. Materiał powoduje całkowitą martwicę skóry po czasie narażenia 40 minut i obserwacji trwającej 10 dni. Ponadto, materiał został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008/WE. Odbiorca chciałby skorzystać z wyłączenia ze względu na małą ilość towaru.

a) Podaj klasę produktu, kod klasyfikacyjny, grupę pakowania i określ czy towar zagraża środowisku.

b) Określ maksymalny stopień napełnienia oraz minimalną ilość kanistrów, którą należy przygotować do wysyłki tego materiału, zakładając, że kanistry należy napełnić maksymalnie i fakt, że produkt wrze w temperaturze 90 stopni Celsjusza.

c) Podaj kod opakowania oraz przedstaw oznakowanie certyfikacyjne. Czy opakowanie powinno być wyposażone w odpowietrzenie?

d) Określ oznakowanie sztuki przesyłki i jednostki transportowej.

e) Sporządź dokument przewozowy.

f) Określ wyposażenie, które powinno być przewożone w jednostce transportowej.