Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 22.10.2019, Poznań

Szanowni Państwo!
Raz na jakiś czas powrócę z publikacjami zadań, które pojawiły się na egzaminie dla kandydatów na doradców ADR i RID. Treści te otrzymuję dzięki świetnej pamięci i uprzejmości moich kursantów. Tym razem mam dla Państwa zadanie z dnia 22.10.2019, z egzaminu, który odbył się w Poznaniu. W tym terminie udało mi się dodać do „puli” dwóch nowych doradców DGSA, a właściwiej… doradczynie. 🙂 To już taka mała tradycja, że wraz z każdym terminem egzaminu pojawia się  po naszym kursie wśród doradców ktoś nowy, albo pozostali doradcy recertyfikują z wynikiem pozytywnym swoje uprawnienia.
Do rzeczy…
Zakłady chemiczne THF z Zabrza zamierzają skierować do przewozu następujące towary niebezpieczne:
  • UN 1908, powodujący całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia wynoszącym 60 min. W karcie charakterystyki preparatu, w podsekcji 2.1, widnieje informacja, że roztwór został zaliczony do kategorii 2 toksyczności przewlekłej. Materiał nadawany jest w kanistrach wykonanych z tworzywa sztucznego. Całkowita ilość towaru to 250 litrów.
  • UN 3082 o nazwie technicznej HBB. Całkowita ilość towaru to 200 litrów.

 

Odbiorcą towarów jest firma Atos z Tych.

Określ:

1) Numery UN przewożonych towarów niebezpiecznych, grupy pakowania, klasy oraz podaj czy towary te stwarzają zagrożenie dla środowiska.
2) Stopień napełnienia opakowań oraz minimalną liczbę kanistrów, którą należy zapewnić do przewozu towaru niebezpiecznego o numerze UN 1908. Temperatura wrzenia tego materiału to 90 stopni Celsjusza.
3) Sposób zapakowania obu towarów niebezpiecznych, uwzględniając kody zastosowanych opakowań. Czy kanister z towarem niebezpiecznym o numerze UN 1908 powinien być zaopatrzony w odpowietrzenie?
4) Oznakowanie sztuk przesyłek dla obu towarów niebezpiecznych.
5) Informacje, które powinny zostać zawarte w dokumencie przewozowym.
6) Dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej w trakcie realizacji tego przewozu.

Pytanie bonusowe ode mnie:
Jak przygotować do przewozu towar niebezpieczny o numerze UN 3082, aby maksymalnie obniżyć koszty związane z realizowaniem tej operacji?