Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 22.06.2021, Warszawa

Przedsiębiorstwo XYZ z Warszawy nadaje do firmy ABC we Wrocławiu towar niebezpieczny o numerze UN 1965 (mieszanina A01), w ilości 9,5 tony. Nadawca zamierza nadać powyższy towar w kontenerze-cysternie, z izolacją cieplną, o pojemności 20 000 litrów.  Bazując na powyższych informacjach rozwiąż poniższe zagadnienia:

  1. Wskaż kod kontenera-cysterny spełniającej minimalne wymagania.
  2. Określ maksymalny stopień napełnienia zbiornika i oceń, czy wskazana ilość towaru niebezpiecznego może zostać przewieziona w tym zbiorniku.
  3. Wskaż, czy do przewozu może zostać użyty pojazd AT.
  4. Opisz prawidłowe oznakowanie jednostki transportowej oraz kontenera-cysterny zakładając, że oznakowanie kontenera-cysterny nie jest widoczne z zewnątrz pojazdu.
  5. Sporządź dokument przewozowy.
  6. Wskaż dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej.
  7. Podaj:
  • czy dla kontenera-cysterny wymagane jest posiadanie świadectwa zatwierdzenia pojazdu,
  • znaczenie litery (M), która została wskazana w Wykazie Towarów Niebezpiecznych przy kodzie cysterny ADR.