Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 16.03.2021, Warszawa

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ z Krakowa 12 ton mieszaniny ciekłej o nazwie technicznej Paruks. Mieszanina wykazuje toksyczność inhalacyjną na poziomie LC50 = 3mg/l oraz nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo, produkt charakteryzuje się temperaturą wrzenia na poziomie 55 stopni Celsjusza, temperaturą zapłonu na poziomie 40 stopni Celsjusza oraz gęstością 1,250 kg/dm3. Odbiorca wymaga, aby przewóz był realizowany w DPPLach stalowych o maksymalnej pojemności, które zostały wyprodukowane w lutym 2014 przez firmę Contact z Niemiec. Duże pojemniki do przewozu luzem nie są przystosowane do spiętrzania. Dopuszczalna masa brutto tego opakowania to 4000 kg, a masa własna wynosi 250 kg. Produkt będzie przewożony z karmą dla zwierząt. Bazując na powyższych informacjach:

  1. Podaj klasę, kod klasyfikacyjny i grupę pakowania.
  2. Określ oznakowanie certyfikacyjne podstawowe dużego pojemnika do przewozu luzem. Określ w ilu minimum DPPLach o maksymalnej pojemności może zostać zrealizowany przewóz.
  3. Określ oznakowanie sztuki przesyłki i pojazdu.
  4. Sporządź dokument przewozowy.
  5. Określ na jakich zasadach towar może zostać przewieziony z karmą dla zwierząt.