Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 09.05.2023, Warszawa

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ z Krakowa czterdzieści maszyn, które w swoich podzespołach zawierają po:

– 7 litrów UN 1170, III GP,

– 3 l UN 2790 (40 % roztwór).

Waga jednej maszyny wynosi 40 kg. Każda maszyna została zapakowana w certyfikowaną skrzynię drewnianą. Skrzynie powinny być przewożone w odpowiedniej pozycji. Kierowca wyznaczony do realizacji przewozu nie posiada zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy (Zaświadczenia ADR). Określ:

1. Klasyfikację maszyny (numer UN, prawidłowa nazwa przewozowa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny)

2. Kod opakowania i pozostałe elementy oznakowania certyfikacyjnego.

3. Oznakowanie sztuk przesyłek.

4. Informacje, które powinny zostać zawarte w dokumencie przewozowym

5. Wyposażenie pojazdu.