Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 06.06.2023, Warszawa

Firma Smok z Krakowa zakupiła od firmy Chemeltrans z Tarnowa Podgórnego towar niebezpieczny o numerze UN 1231 w ilości 9000 litrów oraz towar niebezpieczny o numerze UN 1715 w ilości 10000 litrów. Towary przewożone są w dwukomorowym kontenerze-cysternie załadowanej na pojazd przykryty opończą. Materiały nie stwarzają zagrożenia dla środowiska. Przewidziany jest przejazd przez tunele. Bazując na podanych informacjach:

1.Podaj kod cysterny spełniający najniższe dopuszczalne wymagania konstrukcyjne.

2. Dobierz prawidłowe oznakowanie kontenera–cysterny i jednostki transportowej.

    3. Podaj prawidłową kolejność informacji w dokumencie przewozowym dla materiałów niebezpiecznych. Podaj również jakie informacje powinien zawierać dokument przewozowy po rozładunku i nadaniu do przewozu próżnego, nieoczyszczonego zbiornika.

    4. Wymień pozostałe dokumenty wymagane Umową ADR, które powinny znaleźć się w jednostce transportowej w trakcie realizacji przewozu.

    Do każdego punktu należy wskaż podstawę prawną.