Zadanie z egzaminu DGSA – ADR – 04.08.2020, Warszawa

Firma „KOLT” w Koszalinie nadaje do przewozu 20 ton materiału o numerze UN 3257 (nazwa techniczna „bitum”) i gęstości 1,05 kg/l w pojeździe-cysternie z izolacją cieplną wraz z urządzeniem grzewczym. Pojemność zbiornika cysterny wynosi 21 000 litrów. Temperatura załadunku wynosi 200 stopni Celsjusza i jest podtrzymywana w trakcie przewozu za pomocą urządzenia grzewczego. Odbiorcą towaru jest firma „GRYF” w Szczecinie.

Korzystając z powyższych informacji:

Ad. 1 Wskaż maksymalny stopień napełnienia cysterny. Dokonaj obliczeń i podaj czy przewóz 20 ton tego materiału we wskazanej cysternie jest możliwy.

Ad. 2 Wskaż kod cysterny o minimalnych wymaganiach oraz przepisy specjalne dotyczące wyposażenia cysterny.

Ad. 3 Wskaż prawidłowe oznakowanie pojazdu-cysterny w zakresie Umowy ADR:

  • w stanie napełnionym,
  • w stanie opróżnionym, zakładając, że temperatura wewnątrz próżnego zbiornika wynosi 25 stopni Celsjusza.

Ad. 4 Sporządź dokument przewozowy, który powinien towarzyszyć powyższemu przewozowi.

Ad. 5 Wskaż wszystkie dokumenty, które powinny znaleźć się w jednostce transportowej w trakcie realizacji przewozu.

Ad. 6 Wskaż wyposażenie, które powinno być przewożone w trakcie realizacji tego przewozu.

Ad. 7 Podaj, czy przedsiębiorstwo zaangażowane w takie przewozy powinno sporządzić i wdrożyć plan ochrony.