Zadanie z egzaminu DGSA – 06.03.2018, Warszawa

Firma ABC z Warszawy zamierza nadać do firmy XYZ z Krakowa 12 ton mieszaniny ciekłej o nazwie handlowej Paruks. Mieszanina wykazuje toksyczność inhalacyjną na poziomie LC50 = 3mg/l oraz stanowi zagrożenie dla środowiska. Dodatkowo, produkt charakteryzuje się temperaturą wrzenia na poziomie 60 stopni Celsjusza, temperaturą zapłonu na poziomie 40 stopni Celsjusza oraz gęstością 1250 kg/m3. Odbiorca wymaga, aby przewóz był realizowany w DPPLach stalowych o maksymalnej pojemności, które zostały wyprodukowane w lutym 2014 przez firmę Contact z Niemiec. Duże pojemniki do przewozu luzem nie są przystosowane do spiętrzania. Dopuszczalna masa brutto tego opakowania to 4000 kg, a masa własna wynosi 250 kg.
a) Podaj klasę, kod klasyfikacyjny i grupę pakowania.
b) Podaj oznakowanie certyfikacyjne podstawowe dużego pojemnika do przewozu luzem. Określ w ilu minimum DPPLach o maksymalnej pojemności może zostać zrealizowany przewóz.
c) Określ oznakownie sztuki przesyłki i pojazdu.
d) Sporządź dokument przewozowy.

Zapisz się na newsletter:
1 Comment
 • Piotr rrr

  9 marca 2018 at 13:47 Odpowiedz

  Witam,
  Co do poprawności tego zadania nie jestem pewien ale jeśli coś jest źle chętnie podyskutuję;)

  Dane:
  Nadawca ABC z Warszawy
  Towar: 12 000 kg
  Toksyczność inhalcyjna LC50 = 3 mg/l Towar ma właściwości dla klasy 6 III PG
  Temp.wrzenia = 60 °C
  Temp. Zapłonu = 40 °C Towar ma właściwości dla klasy 3 III PG

  Zgodnie z tabelą pierwszeństwa zagrożeń 2.1.3.10 nasz towar należy do klasy 3 III PG.

  Przenosimy się do 2.2.3.3 czyli pozycji zbiorczych o podanych wyżej właściwościach znajdujemy UN 1992 o kodzie klasyfikacyjny FT1.

  a) Towar klasy 3 o kodzie FT1 i III PG.
  UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O., 3(6.1),III PG,(D/E)
  b)Zgodnie z 4.1.1.4 opakowanie maksymalnie możemy napełnić 92%
  3000 x 92% x 1,25 = 3450 kg
  4 sztuki

  UN 31A/Z/02 14 D/Contact 1683 0/4000

  c)
  DP nr ……………………………….z dnia…………………..
  UN 1992 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O., 3(6.1),III PG,(D/E),
  12 000 kg w 4 pojemnikach IBC,
  Nadawca :”ABC” Warszawa,
  Odbiorca : „XYZ” Kraków,

Post a Comment