TEST OGÓLNY CZ. II – EGZAMIN DGSA

TEST OGÓLNY CZ. II – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

 

1. Część materiałów o kodzie klasyfikacyjnym SR1:

 1. może wykazywać zagrożenie dodatkowe działaniem żrącym
 2. ma przypisaną I grupę pakowania
 3. ma przypisane grupy pakowania
 4. może mieć przypisaną II grupę pakowania jeżeli są materiałami podobnymi do materiałów samoreaktywnych
 5. może wykazywać zagrożenie dodatkowe związane z wybuchowością

 

2. Gazy palne są to gazy, które w temperaturze 20 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa:

 1. są zapalne, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 15% objętościowych
 2. są zapalne, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% objętościowych
 3. są zapalne, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 10% objętościowych
 4. mają przedział zapalności w powietrzu 15 punktów procentowych bez względu na dolną granicę zapalności
 5. mają przedział zapalności w powietrzu 10 punktów procentowych bez względu na dolną granicę zapalności

 

3. Do klasy 4.1 należą: 

 1. materiały, które nie posiadają grup pakowania oraz materiały posiadające I, II, III grupę pakowania
 2. wyłącznie materiały, które nie posiadają grup pakowania
 3. wyłącznie materiały, które nie posiadają grup pakowania i materiały posiadające II i III grupę pakowania
 4. wyłącznie materiały posiadające II i III grupę pakowania
 5. materiały posiadające I, II, III grupę pakowania

 

4. Flegmatyzowanie materiałów wybuchowych ma na celu zmniejszenie wrażliwości na:

 1. ciepło
 2. działanie nadtlenków
 3. jedynie wstrząs, uderzenie, tarcie
 4. polimeryzację
 5. wstrząs, uderzenie i tarcie

 

5. Jeżeli przedmioty grup zgodności C, D i E mogą być zapakowane razem, to takie sztuki przesyłki należy zaklasyfikować do:

 1. materiałów inicjujących
 2. wyłącznie do grupy zgodności C
 3. wyłącznie do grupy zgodności E
 4. do grupy zgodności C lub E
 5. do grupy zgodności C lub D