TEST OGÓLNY CZ. I – EGZAMIN DGSA

TEST OGÓLNY CZ. I – EGZAMIN DGSA – Egzamin dla kandydatów na doradców i doradców ADR/RID

 

1. Materiał samoreaktywny 4-nitrozofenol (stężenie 100%):

 1. może być pakowany wg metody pakowania OP8
 2. może być przewożony w DPPL-ach złożonych
 3. jest materiałem dla którego TSR (temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu) wynosi +50 stopni Celsjusza
 4. jest materiałem o kodzie klasyfikacyjnym SR2
 5. wykazuje dodatkowe zagrożenie wybuchem

 

2. Materiał samoreaktywny, azotan tetraaminopalladawy:

 1. jest materiałem dla którego TSR (temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu) wynosi +40 stopni Celsjusza
 2. powinien być pakowany wg metody pakowania OP7
 3. jest materiałem dla którego TSR (temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu) wynosi +50 stopni Celsjusza
 4. powinien być pakowany wg metody pakowania OP6
 5. jest materiałem dla którego TSR (temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu) wynosi +45 stopni Celsjusza

 

3. Nadtlenek organiczny, wodoronadtlenek tert-butylu (stężenie ≤72%):

 1. jest materiałem o kodzie klasyfikacyjnym P1
 2. może być przewożony w DPPL-ach
 3. wymaga dodatkowego oznakowania nalepką ostrzegawczą wzór nr 1
 4. wymaga dodatkowego oznakowania nalepką ostrzegawczą wzór nr 8
 5. wymaga dodatkowego oznakowania nalepkami ostrzegawczymi wzór nr 1 i wzór nr 8

 

4. Materiał klasy 5.2, wodoronadtlenek tert-butylu (stężenie ≤72%):

 1. ma określoną temperaturę kontrolowaną
 2. w trakcie realizacji przewozu wymaga temperatury kontrolowanej
 3. może być przewożony w cysternach przenośnych
 4. wymaga dodatkowego oznakowania nalepką ostrzegawczą wzór nr 8
 5. wymaga dodatkowego oznakowania nalepką ostrzegawczą wzór nr 1.5

 

5. Nadtlenek organiczny, 3,5,5-trimetylonadheksanian tert-butylu (stężenie ≤37%):

 1. powinien być pakowany wg metody pakowania OP8
 2. powinien być pakowany wg metody pakowania OP6
 3. pownien być przewożony tylko w opakowaniach niemetalowych
 4. wymaga zastosowania rozcieńczalnika do odczulania
 5. może być pakowany razem z innymi towarami niebezpiecznymi