Tak, tak, to już cztery lata z KK :-)

Dziś wieczór podsumowań i przemyśleń. ?
 
Minął kolejny rok, a sumarycznie cztery lata, jak pomagam Państwu w rozwiązywaniu codziennych trosk i problemów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, magazynowaniem chemikaliów i ratownictwem chemicznym. ?
 
Cztery lata, niby długo, niby krótko. ?
 
Ile udało się przez ten okres osiągnąć?
 
W tym czasie:
 
  • przeszkoliłam ponad 2300 osób,
  • przygotowałam do egzaminu ok. 150 nowych doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
  • współpracowałam z ponad 200 przedsiębiorstwami w zakresie szkoleń, konsultacji i kompleksowego doradztwa,
  • publikowałam w 15 czasopismach specjalistycznych,
  • napisałam 2 książki, a następna jest w drodze,
  • przygotowałam przewozy towarów niebezpiecznych do ponad 70 krajów,
  • opiniowałam jako biegły sądowy najróżniejsze sprawy – od cywilnych po karne, od tych najprostszych dotyczących pracy z chemikaliami, po te najtrudniejsze, dotyczące uszczerbku na zdrowiu i/lub utraty życia.
 
To jak, działamy razem przez kolejny rok ??