Szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego

Stosowanie chemikaliów w przemyśle, ich magazynowanie i transport to czynności, które obwarowane są ryzykiem wystąpienia incydentu, wypadku lub awarii.
 
Gdy już dojdzie do negatywnego zdarzenia, powinniśmy wiedzieć jakie procedury powinny zostać podjęte oraz jak współdziałać ze służbami ratowniczymi, aby ograniczyć niebezpieczne i szkodliwe czynniki, które w konsekwencji mogą powodować masowe zniszczenia mienia i środowiska, a przede wszystkim mogą ujemnie wpływać na ludzkie zdrowie i powodować zagrożenie życia.
 
W dniu dzisiejszym mamy przyjemność prowadzić w Lublinie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego. Odświeżenie wiedzy z tego zakresu jest bardzo ważne ze względu na obecność chloru i chloranów w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia spiersonalizowane pod przedsiębiorstwo, w tym:
  • organizacja ratownictwa chem-eko w KSRG,
  • zagrożenia stwarzane przez materiały niebezpieczne,
  • identyfikacja substancji i mieszanin,
  • stosowanie sprzętu ochrony ogólnej i indywidualnej,
  • dekontaminacja osób i sprzętu,
  • sposoby likwidacji zagrożeń przy wykorzystaniu środków i wyposażenia przedsiębiorswa,
  • sposoby współdziałania ze służbami ratowniczymi.
 
Szanowni Państwo! Pamiętajcie, że przydatna wiedza to znajomość przyczyn, które mogą spowodować groźne następstwa.