Szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego

Z moich obserwacji wynika, że szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego, obejmującego identyfikację zagrożeń i likwidację skażeń, zaraz po szkoleniach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych cieszą sie największą popularnością.

Szkolenia te realizujemy w formie zamkniętej na terenach przedsiębiorstw, dostosowując przekazywane treści i część praktyczną do oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

Dzięki organizacji szkoleń, zgodnych z tymi prostymi założeniami, jesteśmy w stanie przygotować naszych kontrahentów na niemlaże wszelkie możliwe scenariusze awaryjne. Największy odsetek szkoleń realizujemy w zakładach uzdatniania wody (ze względu na obecność chlorui chloranów) oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego, zarówno mięsnych, jak i owocowo-warzywnych (ze względu na obecność amoniaku skroplonego amoniaku).

Ostatnie szkolenie realizowane było dla jednego z zakładów chłodniczych spółki Iglotex. Przedsiębiorstwo to jest liderem na rynku żywności mrożonej w Polsce, dzięki współpracy z kilkudziesięciu tysiącami klientów rocznie.

 

Szkolenie zdecydowanie spełniło oczekiwania uczestików: