Konferencja REACH

Miałam przyjemność uczestniczyć w konferencji i warsztatach „REACH – rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych” jako prelegent. Moje wykłady poświęcone były problematyce:

  •  Rozporządzenia REACH (skutki dla przedsiębiorstw, struktura umów konsorcjalnych)
  • przewozu towarów niebezpiecznych i magazynowania chemikaliów.

Przedsiębiorca, który nie zarejestruje substancji, może się spotkać z zakazem produkcji lub importu danej substancji na terenie Unii Europejskiej. Dla wielu przedsiębiorców równa się to z zamknięciem działalności gospodarczej. Proces rejestracji nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza, że rejestrujący muszą zebrać wyniki wielu badań ekotoksykologicznych, toksykologicznych, fizykochemicznych oraz przygotować odpowiednią dokumentację rejestracyjną.