Mam objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Zgłaszam się do Oddziału Zakaźnego. Pobrano próbkę do badań. I co dalej…?

Najnowszy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę objawiającą się najczęściej gorączką, kaszlem, bólami mięśni, zmęczeniem, rozbiciem oraz ewentualnymi problemami z oddychaniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 20% pacjentów, a do zgonów dochodzi u ok. 3% chorych. W momencie, gdy piszę ten artykuł, zakażonych jest ponad 90 tys. osób. Początkowe przypadki zarejestrowano w Chinach, a kolejne w innych krajach Europy, Azji, Oceanii i Ameryki Północnej.

Jak wygląda sytuacja w naszym kraju?

W dniu dzisiejszym odbyło się specjalne posiedzenie sejmu w sprawie koronawirusa. Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat podjętych działań i stanu przygotowań kraju związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce. Co najważniejsze, zadeklarowano większą ilość laboratoriów (całe 11!), które mają być w gotowości na wypadek konieczności wykonania testów. Niemniej poważny problem stanowi fakt, że pomimo pojawiających się pytań dotyczących kwestii trasnportu próbek, konkretnej odpowiedzi nie udzielono, a właściwiej podniesiono kwestie dotyczące transportu zupełnie nie związane z tematyką pytania.

Dodam, że na obecną chwilę nie potwierdzono ani jednego przypadku koronawirusa w naszym kraju.

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz…

Mam objawy koronawirusa SARS-CoV-2. Zgłaszam się do Oddziału Zakaźnego. Pobrano próbkę do badań.

I co dalej…?

Odpowiedź jest bardzo prosta: To zależy.

Najprostszy scenariusz wystąpi wtedy, gdy próbka będzie mogła być zbadana w tej samej lokalizacji, gdzie została pobrana. Natomiast w sytuacji, gdy będzie musiała być przetransportowana, podlega pod przepisy Umowy ADR, która reguluje problematykę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Materiały zakaźne w transporcie towarów niebezpiecznych

Próbki od chorych to materiały, które są pobierane bezpośrednio od ludzi. Pojęcie to obejmuje wydaliny, wydzieliny, krew i jej składniki, tkanki, płyny tkankowe oraz części ciała, które są przewożone do celów badawczych, diagnostycznych, działalności dochodzeniowej, leczenia i profilaktyki chorób. Będą klasyfikowane jako materiał zakaźny klasy  6.2, jeżeli spełniają określone dla niej warunki.

Materiały zakaźne są materiałami, które zawierają lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają drobnoustruje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, riketsje, pasożyty, grzyby). Jeżeli materiały te znajdują się w postaci, że kontakt z nimi może spowodować zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną i są zakaźne dla ludzi lub ludzi i zwierząt, powinny być zaliczone jako towar niebezpieczny o numerze UN 2814. Zaklasyfikowanie materiału powinno być oparte na znanej historii choroby i objawach u ludzi lub zwierząt, od których materiały pochodzą, sytuacji endemicznej, lub specjalistycznej ocenie przypadków indywidualnych u ludzi lub zwierząt, od których materiały te pochodzą.

Reasumując…

Preparaty zawierające wirus SARS-CoV-2 powinny być zaklasyfikowane jako towar niebezpieczny o numerze UN 2814.

Przygotowanie do przewozu

Preparaty klasyfikowane w ten sposób powinny być przygotowane do przewozu zgodnie z odpowiednią instrukcją pakowania, wskazaną w przepisach z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. W ujęciu transportu drogowego, Umowy ADR, będzie to instrukcja P620. Materiał powinien być umieszczony w opakowanie wewnętrzne, które powinno zawierać:

  • szczelne naczynie pierwotne,
  • szczelne opakowanie pośrednie,
  • materiał absorbujący (w dostatecznej ilości).

Materiał absorbujący powinien być umieszczony pomiędzy naczyniem pierwotnym a opakowaniem pośrednim. Wymaganie to nie ma zastosowania w stosunku do materiałów zakaźnych w postaci stałej.

Opakowanie zewnętrzne powinno być sztywne, certyfikowane, a jego najmniejsze wymiary zewnętrzne powinny wynosić minimum 10 cm. Dopuszczone opakowania certyfikowane to:

  • bębny (kody: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
  • skrzynie (kody: 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
  • kanistry (kody: 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

 

Dodatkowo, aby w pełni oddać istotę zagrożenia, które wykazuje przewożony materiał, opakowanie go zawierające powinno być oznakowane:

  • numerem UN: „UN 2814”,
  • nalepką ostrzegawczą nr 6.2,
  • ewentualnymi strzałkami kierunkowymi.

 

Nalepka ostrzegawcza dla materiałów zakaźnych

Realizacji przewozu powinien towarzyszyć dokument przewozowy, który dodatkowo uzupełniony jest imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za przesyłkę.

 

Aktualizacja z dn.06.03.2020

Dzięki uprzejmości stowarzyszenia doradców DGSA otrzymałam kopię listu z Ministerstwa Zdrowia. Osobiście widzę w nim niepełną interpretację i  skopiowanie przepisów Umowy ADR. W związku z tym faktem, raz jeszcze uprzejmie proszę wszystkich specjalistów z zakresu problematyki transportu towarów niebezpiecznych o klasyfikowanie wszelkich materiałów związanych z powyższym wirusem jako UN 2814.