Klasyfikacja towarów niebezpiecznych jako element kursu na doradcę ADR i RID

Każde zajęcia, które mam przyjemność prowadzić, opieram przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza przy realizowaniu zagadnień związanych z kursem dla kandydatów na doradców ADR i RID.

Jednym z moich ulubionych zagadnień poruszanych w trakcie tych zajęć jest bez wątpienia klasyfikacja towarów niebezpiecznych, którą z chęcią ćwiczę z uczestnikami na wielu przykładach.

Na ostatnim kursie postanowiłam spontanicznie nagrać fragment ćwiczeń, dzięki któremu uzyskają Państwo rozwiązanie jednego z przykładów, które opublikowałam na moim blogu (przykład nr 7):

Preparat ciekły, składający się z poliamin, wywołujący martwicę skóry po narażeniu 3 min., okresie obserwacji 60 min. Ponadto, mieszanina wykazuje następujące właściwości: temperatura początku wrzenia, Twrz = 55 stopni Celsjusza, temperatura zapłonu, Tz = 23 stopnie Celsjusza.

Mimo, że był to dla uczestników początek przygody z towarami niebezpiecznymi, muszą Państwo przyznać, że radzą sobie wybornie 🙂

Zapraszam do słuchania: