Akademia Menadżera Logistyki, AON

Problematyka przewozu towarów niebezpiecznych jest wszechobecna w wielu branżach. W związku z tym istnieje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny – doradców i pracowników, których kwalifikacje pozwalają na wykonywanie prac związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Aby ukazać możliwości rozwoju kariery zawodowej w tej dziedzinie, miałam zaszczyt i ogromną przyjemność przeprowadzić warsztaty dla studentów Akademii Obrony Narodowej. Warsztaty te są elementem cyklu Akademia Menadżera Logistyki. Podczas wykładów z tego cyklu, studenci mają okazję otrzymać porcję wiedzy od specjalistów, wynikającą przede wszystkim z doświadczenia, które udało im się zdobyć podczas pracy zawodowej.

Wspaniali, zdolni, młodzi ludzie i niesamowita atmosfera!