Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć wiedzę na temat przewozu towarów niebezpiecznych transportem morskim (IMDG Code), którą realnie można zastosować w praktyce. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów opartych na konkretnych symulacjach przewozu towarów niebezpiecznych transportem morskim.

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez stosowania substancji, mieszanin, przedmiotów klasyfikowanych jako towary niebezpieczne. Znaczna część z nich przemieszczana jest transportem morskim.

Jak przygotowywać towary niebezpieczne do tego rodzaju transportu, aby proces ten był realizowany w sposób bezpieczny i efektywny?

Jak łączyć przepisy dla transportu morskiego z przepisami dla transportu drogowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiem w trakcie szkolenia.

Program szkolenia
  1. Przepisy regulujące problematykę przewozu morskiego towarów niebezpiecznych.
  2. Szkolenie, obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorstw zaangażowanych w obrót towarami niebezpiecznymi z wykorzystaniem transportu morskiego.
  3. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne – klasyfikacja, identyfikacja i reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
  4. Wykaz Towarów Niebezpiecznych jako źródło o podstawowych warunkach realizacji przewozu.
  5. Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim – przygotowanie przewozu w sztukach przesyłek, cysternach, kontenerach.
  6. Załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem – jak wykonywać proste prace w sposób bezpieczny?
  7. Dokumentacja w przewozach morskich towarów niebezpiecznych – rodzaje, okoliczności sporządzania, informacje, które można z niej pozyskać.
  8. Oznakowanie jednostek transportowo-ładunkowych.
  9. Optymalizacja kosztów realizacji przewozu i zwiększenie możliwości logistyczno-transportowych poprzez stosowanie wyłączeń spod przepisów IMDG Code.
  10. Sztauowanie i segregacja towarów niebezpiecznych w transporcie morskim towarów niebezpiecznych.
Szkolenie - termin, lokalizacja i koszt

Termin najbliższego szkolenia: 17.08.2023 – 18.08.2023

Forma: warsztaty online, platforma Teams

Koszt: 1900,00 zł brutto

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 10 uczestników)

 

W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat o ukończeniu szkolenia, dostęp do przepisów.

Minimalna liczba osób gwarantująca uruchomienie szkolenia to 5 osób. Zapisy prowadzone są do 09.08.2023.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa: