Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć wiedzę na temat testowania, transportu i magazynowania baterii litowych, którą realnie można zastosować w praktyce. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów opartych na konkretnych symulacjach przewozu towarów niebezpiecznych każdym rodzajem transportu.

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez stosowania baterii litowych i urządzeń je zawierających.

Jakim wymaganiom powinny podlegać baterie litowe?

Jak przygotowywać baterie litowe do przewozu i magazynowania, aby proces ten był realizowany w sposób bezpieczny i efektywny?

Jak łączyć przepisy dla transportu morskiego lub lotniczego z przepisami dla transportu drogowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiem w trakcie szkolenia.

Program szkolenia
 1. Przepisy regulujące problematykę przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Szkolenie, obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorstw zaangażowanych w obrót bateriami litowymi z perspektywy problematyki przewozu towarów niebezpiecznych.
 3. Zagrożenia stwarzane przez baterie litowe – klasyfikacja, identyfikacja, testy 38.3.
 4. Przewóz baterii litowych w transporcie lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym.
 5. Załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem – jak wykonywać proste prace w sposób bezpieczny?
 6. Dokumentacja w przewozach baterii litowych – rodzaje, okoliczności sporządzania, informacje, które można z niej pozyskać.
 7. Oznakowanie jednostek transportowo-ładunkowych.
 8. Optymalizacja kosztów realizacji przewozu i zwiększenie możliwości logistyczno-transportowych poprzez umiejętne zastosowanie przepisów i wyłączeń z nich wynikających.
 9. Sztauowanie i segregacja baterii litowych w transporcie.
 10. Podstawowe zasady magazynowania baterii litowych.
 11. Wypadki i incydenty z bateriami litowymi – przykłady oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
 12. Perspektywy zmian przepisów transportowych dla baterii litowych.
Szkolenie - termin, lokalizacja i koszt

Termin najbliższego szkolenia: 23.04.2024 – 24.04.2024

Forma: warsztaty online, platforma Teams

Koszt: 1900,00 zł brutto

Ważna informacja: Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 10 uczestników)

 

W cenę szkolenia wliczone są: materiały szkoleniowe, certyfikat o ukończeniu szkolenia, dostęp do przepisów.

Minimalna liczba osób gwarantująca uruchomienie szkolenia to 5 osób. Zapisy prowadzone są do 12.04.2024.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa: